Klubaktiviteter foråret 2012

Klubaktiviteter foråret 2012

Vi har valgt at samle forårets aktiviteter her, hvilket er blevet til en lille billedserie startende med påskefrokosten den 7. april, som også i år havde et flot fremmøde, idet 55 medlemmer deltog.
Kabyssen havde lavet en fin platte, og så var det ganske gratis for medlemmerne. Som det kan ses på billederne, sad nogle medlemmer oppe og andre nede i Kabyssen. Påskefrokosten er tiltænkt som en lille pause i forårsklargøringen af båden, så derfor er dresskoden fra kedeldragt til pænere garderobe alt afhængig af, hvordan man vil fejre påsken. Det blev til et par hyggelige timer sammen.

Standerhejsning
3 uger senere, den 28. april, blev sæsonen 2012 skudt i gang. Denne gang holdt næstformand
Erik Kidmose standerhejsningstalen, da formanden var arbejdsramt.
Vejret var desværre ikke så godt og fremmødet derfor heller ikke så stort.
Ligeledes var antallet af tilmeldte til standerhejsningsfesten ved tilmeldingsfristens udløb meget begrænset, hvorfor bestyrelsen valgte at aflyse festen. Det blev derfor en lidt tam indledning til sæsonen.

Store Bededagssejltur
Turen gik i år til Dragør. Vejrmeldingerne var ikke fantastisk gode, men det viste sig, som ofte før, at et er vejrmeldinger, noget andet er virkeligheden. Vejret var nemlig langt bedre end meldingerne og det fik 4 både og en camper, i alt 11 medlemmer til at sejle (og køre) til Dragør, hvor det blev til en hyggelig weekend.
Der var torvedag med bl.a. udstilling af veteranbiler, og roklubben havde opstillet romaskiner på torvet, som de prøvede at lokke de handlende til at tage en tur i. De fik også lokket SKS formand, hvilket Dragør Nyt forevigede på forsiden af avisen.
Efter torveturen samledes alle i Hugin for at spise frokost sammen.
Lørdag aften havde vi fået lov til at låne Dragør Sejlklubs utroligt flotte og i særklasse velbeliggende
klubhus. Her sad vi så inde i varmen med panoramaudsigt til sundet med Øresundsbroen og skibstrafikken. Et meget flot syn.
Vi grillede ude på terrassen og spiste maden i det dejligt varme klubhus, hvor vi også lånte køkkenet til kaffebrygning.
Da nattetemperaturen på forårsturene kan være temmelig lav, er det en fordel at varmeapparatet virker, eller at man holder meget af hinanden.

Fiskekonkurrence 2012
12 morgenfriske medlemmer mødte søndag morgen kl. 08.00 op ved juniorhuset for at deltage i fiskekonkurrencen på Lystfiskeriets dag.
Efter at have spist morgenmad sammen og udvekslet lystfiskertips, sejlede bådene ud i bugten for at prøve lykken, hvorefter de glade lystfiskere mødtes igen kl. 12 ved juniorhuset for at gøre resultatet af dagens anstrengelser op, som blev følgende:
Erik Skov Rasmussen 15 hornfisk
Ove Nielsen 12 hornfisk
Anders Kidmose 9 hornfisk
Arne Clausen 5 hornfisk
Jan Nielsen 5 hornfisk
Åse Jarvig 2 hornfisk
Erik Kidmose 2 hornfisk
Hanne Nielsen 2 hornfisk
Lars Jarvig 3 hornfisk, 1 dybfrossen fladfisk, 1 dåse torskerogn og 1 dåse makrel.
Sidstnævnte fangst gav dog ikke ekstra bonuspoint.
Vinderne af 1., 2. og 3. pladsen blev præmieret med 1/1, 1/2 og 1 kylling (snaps).
Efter konkurrencen kom madkurvene frem og frokosten spist i Juniorhuset.

Kr. Himmelfartssejlturen
Det var oprindelig meningen, at turen skulle gå til Præstø, men vejrmeldingen gjorde det mere fornuftigt at sejle til Lomma på svenskesiden. Det viste sig at være en rigtig beslutning, som betød dejligt vejr og gunstige vindretninger både på ud- og hjemturen.
Tre ud af de 5 deltagende både havde fulgt opfordringen til at medtage gummibåd. Men det var
også nok til, at alle kunne sejle med på en tur op ad Højeåen i det gode vejr og spise frokost i det grønne.
Om aftenen var vinden i øst, og der var læ i havnen, så derfor var der fællesgrilning foran klubhuset med udsigt over Lomma Bukten.
En god tur, som det kan anbefales at prøve. Desværre har vi ingen fotos fra turen.

Pinseturen
Denne tur til Klakshamn har igennem mange år været en fast SKS tradition, som mange medlemmer i tidens løb har deltaget i. Desværre har deltagerantallet de senere år ikke været så højt, som vi godt kunne ønske, men vi håber, at interessen for turen vil stige igen, for det er en rigtig hyggelig tur.
Svenskerne ved, at danskerne denne ene weekend hvert år invaderer deres havn og finder sig tålmodigt i, at vi nærmest overtager deres klubhus.
Heldigvis vælger nogle af vore svenske venner da også at deltage i løjerne, hvilket vi synes er
rigtigt hyggeligt.
Peter Lindkvist havde også i år været behjælpelig med at finde en rigtig god musiker, som gav lyst til at synge med og tage en svingom på gårdspladsen uden for klubhuset .
Søndag formiddag var der vandretur i det skønne naturområde, som Klagshamn ligger i. Her er med de våde enge et rigt fugleliv og mange vilde blomster, bl.a. orkideer.
Om eftermiddagen blev der dystet i kongespil.
Da vi grundet dårlige vejrmeldinger kom hjem et døgn før beregnet, blev der grillet ved juniorhuset som afslutning på turen.