Forside

Sydkystens Sejlklubs nyhedsbrev november 2023.

Siden standerhejsningen d. 22. april har klubbens medlemmer forhåbentlig haft mange gode stunder i bådene, på havet og i havnene rundt om i kongeriget – ja sågar i udlandet.
I sejlsæsonen er det saltvand, venskaber og en fælles interesse for sejlerlivet, som binder os sammen. Med snak, gode råd og hjælpsomhed på broerne, ved de sociale aktiviteter som f.eks Åben-Båd, St. Hans og fødselsdagsfest, på klubture og forskellige klubaftener bidrager vi hver især til et berigende fællesskab i klubben. Det kan vi godt være stolte af.

Der har været stormvejr på havnen. Stormfloden gik rimelig godt i Ishøj Havn om end mange bekymringer, men ingen store skader og masser af hjælpsomhed. Vandstanden, vinden og bølgerne har nu atter lagt sig.

Knapt så roligt er det gået med dønningerne efter havnefogedens Harba-mail til bådejerne. I flere Facebookgrupper har der været livlig debat med mange forskellige synspunkter. Bestyrelsen har orienteret jer om sit foreløbige syn på sagen, og mener ikke at kunne foretage sig yderligere, før vi har hørt nyt fra havnebestyrelsen. Det skal dog pointeres, at sejlklubberne i havnen ønsker at samarbejde mere og bedre fremover. Som eksempel på dette kan det nævnes, at der er foredrag i Ishøj Sejlklub d. 20. 11. kl. 19 om kystredningstjenesten. SKS medlemmer er velkomne.

Sig nærmer tiden, hvor mange både skal på land.

Sejlsæsonen afsluttes med standerstrygningen, som i år er lørdag d. 11. november kl. 13. Her vil formanden, som pt er bortrejst, holde tale og skyde sæsonen af. Dette sker ved flagstangen. Herefter vil SKS være vært for en frokost til de fremmødte medlemmer. Af praktiske hensyn, bedes man – senest søndag d. 5. november, tilmelde sig frokosten HER.

Vi vil i forbindelse med dette arrangement invitere alle vores nye/nyere medlemmer til en orientering om SKS. Dette sker på 1.salen af klubhuset en time før standerstrygningen d.v.s. kl. 12.00. Her er tilmelding ikke nødvendig.

I den sidste halvanden måned har nogle af os dyrket SejlSammen. Vi er mødtes i klubhuset mellem kl. 17.00 og 17.30, og har fordelt os i forskellige både med et par gaster i hver. Efter sejladsen har vi hygget os med en snak og en “afmønstrings-øl” i en af bådene. Dette fortsætter så længe, at der er gaster og skippere, som stiller både til rådighed. Da vintertiden og -mørket nu har sænket sig, er vi fremover nødt til at ændre tidspunkt til kl. 16.00.
Der skal lyde en stor tak til alle for at medvirke. Det har været fint at prøve andre både og nye mandskaber, og alle har lært et og andet undervejs. Deltagerne har aftalt at genoptage SejlSammen efter standerhejsningen i foråret.

Efter standerstrygningen genoptager vi vores “Knapsejlads” – en virtuel kapsejlads på IPad/tablet. For dem, der ønsker at deltage i E-sejlads, så hedder programmet “Virtual Regatta Inshore”, og vi dyster hver torsdag kl. 19.00 i klublokalet. Programmet kan findes i AppStore & Google Store.

Af øvrige aktiviteter kan nævnes, at der også er klubaften hver tirsdag i Juniorhuset. Her spiller vi dart, og holder fællesspisning en gang om måneden.

Selv om sejlsæsonen synger på sidste vers, og rorpind og skøder skal skiftes ud med presenninger og værktøj, fortsætter klublivet. Ttraditionen tro, afslutter vi året med
Julefrokosten lørdag d.25. november kl 13.00 i klubhuset.
Julefrokosten består i år af en juleplatte fra Kabyssen med alt det nødvendige. Dette fordrer en egenbetaling på 165,- kr. pr. person, – klubben dækker resten. Af praktiske hensyn bedes man – senest søndag d. 19. november, tilmelde sig Julefrokosten HER.

Jeg håber, at du vil deltage i vores arrangementer hen over vinteren.

Vi ses på havnen.

Med venlig hilsen

Michael Toft

Næstformand i SKS

——— O ———

Sydkystens Sejlklubs nyhedsbrev 13. oktober 2023.

Så oprandt dagen, hvor vi skulle fejre SKS fødselsdag nr. 44. Vejrudsigten var god, så vi forventede, at mange af vores medlemmer ville møde op til formiddagens aktiviteter. Formiddagen gik med afvikling at SKS mesterskab i stigegolf og petanque. Der blev fundet vindere i begge discipliner og billeder af begge vindere kan ses på SKS facebook side.​​ 

Efter konkurrencerne diskede John Holger op med grillstegte pølser og drikkevarer til de tilstedeværende medlemmer. Formiddagen startede overskyet, men sluttede i solskin.​​ 

Om aftenen var der fest i klubhuset. Aktivitetsudvalget havde pyntet op på bordene og Rene fra Kabyssen havde disket op med en lækker 3 retters menu. Vores musiker sørgede for den musikalske underholdning og der var i år mange, der vovede sig ud på dansegulvet.

Billeder fra festen kan ses på SKS facebook side.

 

Forestående aktiviteter:

 

Standerstrygning lørdag den 11.11 kl. 1300 ved klubhuset.

 

Der vil efter standerstrygningen være gratis frokost for klubbens medlemmer.
Tilmelding på SKS hjemmeside.

Sidste tilmeldingsfrist er søndag den 5. november 2023.

 

Nye medlemmer i 2023​​ er hermed inviteret til en orientering om SKS.​​ 

Orienteringen vil finde sted på 1. salen af klubhuset en time før standerstrygningen d.v.s. kl. 1200.

Jeg skal også minde om, at vi holder julefrokost lørdag den 25.11. kl. 1300.

Tilmelding og nærmere information i mit næste nyhedsbrev, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.​​ 

I den sidste måned har nogle af os​​ sejlet sammen​​ torsdag aften. Vi er mødtes mellem 17.00 og 17.30, og fordelt os i forskellige både med 2 - 4 sejlere i hver båd. Det har været fint at prøve andre både og nye mandskaber, og alle har lært et og andet undervejs. Efterfølgende har vi hygget med en “Afmønstrings-øl” i en af bådene.
Når bådene er kommet på land, går vi over til​​ “knapsejlads”​​ - virtuel kapsejlads på Ipad.​​ For dem der kunne tænke sig at deltage i E-sejlads Virtual Regatta Inshore, bliver det om torsdagen kl. 19.00 i klublokalet.

Af øvrige aktiviteter kan jeg nævne, at der hver tirsdag er​​ klubaften​​ i Juniorhuset, hvor vi spiller dart, og en gang om måneden er der fællesspisning.

Jeg håber at se mange af Jer til vores arrangementer.

Vi ses på havnen

Med venlig hilsen

Stig Førsting / formand for SKS

——— O ———