Sydkystens Sejlklub

SydKystens Sejlklub – SKS som vi kalder os i daglig tale, har i følge klubbens vedtægter til formål: “at medvirke til søsportens fremme og styrke et bredt socialt samvær blandt klubbens medlemmer”.

Hvordan gør vi så det? Det gør vi ved at hjælpe hinanden med småt og stort. Klubben der hjælper hinanden. På land, på broerne, i bådene, på vandet og i fremmede havne – både sejler relateret & socialt. Hvad enten vil sejler for motor eller sejl, så er det glæden ved sejlads, vi har til fælles. Derfor er det naturligt for medlemmerne at give en ekstra hånd med fortøjningerne, give et velment råd under forårsklargøringen, holde øje med de andres både under uvejr – og møder hinanden med venlighed.

Selv om der er mulighed for kapsejlads, så er SKS først og fremmest en social klub. Vi afholder en række fælles frokoster, fejrer St.Hans og årets store fest er klubbens fødselsdag i september. Bl.a. således forsøger vi at “styrke et bredt socialt samvær blandt klubbens medlemmer.”

At “medvirke til søsportens fremme” er mange ting.

Vi er medlem af Dansk Sejlunion, med de fordele dette giver medlemmerne og klubben. Vi er tilsluttet Køge Bugt-kredsen, som afholder kapsejlads for kølbåde hver uge. Vi har vores egen skolebåd med instruktør, og vi har et Rig- og Trim-udvalg, som er behjælpelige med – rig og trim af din båd. Vi sejler sammen i vores egne både med tilhørende skrøner, fif og gode råd. Vi tager på klubture,  spiller petanque og dart. Om vinteren sejler vi virtuel kapsejlads i klubhuset med tilhørende venskabelige drillerier, historier og erfaringsdeling.

Fra tid til anden har vi foredrag og klubaftener med sejl relaterede emner, f.eks. turberetninger, tovværk og sikkerhed til søs mm.