Standernedtagning 2014

Standernedtagning 2014

Retur til oversigten

Der var mødt ca 40 medlemmer frem til standernedtagningen, og i år skulle vi selv tage standeren ned, sidste år havde stormen Bodil løst problemet for os.

Her er de ord som de fik med sig fra formanden i anledningen:

Kære medlemmer
Så er dagen kommet, hvor vi igen skal tage standeren ned og se tilbage på sejler sæsonen 2014.
Når jeg gør det er det første jeg tænker på i den forbindelse nogle triste meddelelser, idet 3 af vore medlemmer, som alle tidligere har været aktive inden for bestyrelsesarbejdet i SKS, i år er afgået ved døden.
Det drejer sig om Per Lund, Winnie Holtz og Torben Westen - som alle er afgået ved døden i en alt for tidlig alder. Lad os sende dem en tanke og ære deres minde.
Efter denne triste indledning, tilbage til Standernedtagningen.
Hvordan har sæsonen så været?
Vejrmæssigt kan vi jo ikke klage, vi har haft en god sejlersæson med mulighed for mange dage på vandet. Bådene er blevet benyttet til det, de er lavet til, nemlig til at sejle – og det har jo været dejligt. Jeg håber, at alle har nydt det for efter to meget fine sejlersesæsoner er det langt fra sikkert at den næste bliver lige så fin, men vi har jo lov at håbe.
Når vi ser på aktivitetsniveauet i SKS, så kan det vel alt i alt betegnes som værende rimeligt, men for første gang i mange år blev Pinseturen ikke gennemført, da vejrmeldingen og interessen ikke var med os, og det var jo ærgerligt. Men det er måske også tiden til at vurdere, om vi skal finde et nyt mål eller helt droppe denne tur.
Generelt har vi valgt at drosle annonceringen af sejlture ned, da interessen for fælles sejlture er for lille, hvilket vi selvfølgelig respekterer og derfor også må forholde os til.
Båden skal jo være et fristed, hvor man netop ikke behøver at skulle deltage i alt muligt.
Til gengæld går det lidt bedre med tilslutningen til vores landbaserede aktiviteter, selv om vi gerne havde set en langt større tilslutning til sejlklubbernes første fælles tiltag i mange år, nemlig sommerfesten hvor alle havnens foreninger og erhvervene var inviterede.
Vi havde fået lov til at leje Tempo bådes store hal på nogle meget favorable vilkår og vi havde entreret med søren Poppe med band og en diskjocky til at spille under maden og efter bandet.
Der var omkring 90 mennesker, men vi havde optimistisk forestillet os det dobbelte, så havde projektet kunnet bære sig selv. Jeg kan dog trøste med at sige, at det for SKS ikke er blevet dyrere end den fest, vi selv plejer at holde - tværtimod.
Vi fik også erfaret, at Tempos bådhal ikke er den bedste lokalitet til et 5-mands orkester, da akustikken er for dårlig, og musikken derfor blev for høj.
Om vi skal gøre et nyt fælles klubforsøg til næste år skal vi bl.a. drøfte på et fælles møde, som SKS har indkaldt til den 11. november, hvor sejlklubbernes bestyrelser og aktivitetsudvalg er inviteret.
Vi håber, at et samarbejde mellem klubbernes udvalg vil medføre et større udbud af aktiviteter for os alle.
Den seneste aktivitet, SKS har afholdt var i søndags, hvor turen gik til Søfartsmuseet i Helsingør. 29 medlemmer var med, og jeg synes, at vi havde en rigtig god tur. Skulle vi finde på igen til næste år at arrangere en efterårsudflugt, så vil jeg opfordre flere medlemmer til at melde sig til denne.
Den næste aktivitet på programmet er vores ølsmagning som løber af staben i dag kl. 14.00 efter standernedhalingen, som 32 medlemmer har tilmeldt sig.
Den næste aktivitet igen bliver vores julefrokost den 6. december, som I senere vil kunne læse mere om på hjemmesiden og opslagstavlen. Men afsæt dagen allerede nu.
Da vi i år ikke afholdt fødselsdagsfest, har vi et udestående, som vi skal have afklaret.

Vi skal have kåret årets SKS’er, og bestyrelsens valg faldt i år på

Knud Toft Jensen

Knud har ydet en meget stor indsats i forbindelse med renovering og vedligeholdelse af vores klubhuse.
Knud var indtil sidste generalforsamling medlem af bestyrelsen og når man er det, bliver man ikke belønnet for noget, men når man træder ud af bestyrelsen og så fortsætter med at arbejde ihærdigt for klubben så er en hæder helt på sin plads.
Knud er et af de medlemmer, som ikke råber så højt, men bare gør tingene af sig selv, og det er vi utroligt glade og taknemmelige for.
Så hvis i vil give Knud en hånd, så kan han komme herop og modtage en lille vingave og en stor pokal for sin indsats. 1000 tak Knud.

Til sidst er SKS som sædvanlig vært ved en lille en, så værs’go at tage for jer – hvis I ikke allerede har gjort det.

Men inden vi stryger standeren skal vi råbe et hurra for SKS. Tre korte og et langt. SKS længe leve. Hurra- hurra- hurra og så HURRRRRAAAAAAAAAAAA