Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer senest 1 måned (30/11) før et nyt regnskabsårs begyndelse. Medlemmet er i modsat fald pligtig til at betale kontingent for det følgende regnskabsår. Medlemmet kan kræve skriftlig bekræftelse af udmeldelsen.

    Udmeldelse af SKS
    Antal personer der udmeldes*
    Felter med* skal udfyldes

    SKS regnskabs år er 1/1 til 31/12