Organisation

SKS øverste myndighed er vores generalforsamling som indikaldes ordinært en gang årligt.

På generalforsamling vælger de fremmødte medlemmer en SKS bestyrelse, et aktivitetsudvalg samt klubbens repræsentanter til havnens repræsentantskab & havnebestyrelse.

Disse repræsentanter varetager herefter henholdsvis klubbens og havnens interesser i de respektive områder

Se Ishøj havn’s vedtægter under §9 – §20 på havnens hjemmeside for at forstå organiseringen af havnen og se følgende for SKS’s aktuelle repræsentation i havnestyrelse og repræsentantskab