Organisation

SKS øverste myndighed er vores generalforsamling, som indkaldes ordinært en gang årligt.

På generalforsamlingen vælger de fremmødte medlemmer en SKS bestyrelse, et aktivitetsudvalg samt klubbens repræsentanter i havnens repræsentantskab & havnebestyrelsen.(Se havnens hjemmeside)

Disse repræsentanter varetager herefter henholdsvis klubbens og havnens interesser på de respektive områder

I dagligdagen foregår det fortløbende arbejde i bestyrelsen og i vores udvalg.

Bestyrelsen:

mødes ca. en gang om måneden. Overordnet set skal bestyrelsen sørge for, at klubben drives efter vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger, dvs. den daglige ledelse og drift af klubben.

 • medlemsorientering
 • økonomi, medlemsadministration, medlemshenvendelser
 • retningslinier for skolebåd, lokaleudlån,
 • vedtagelse af aktiviteter
 • kontraktforhandlinger med Kabyssen
 • samarbejder med kommunen, havnebestyrelsen, repræsentantskab, andre klubber
 • bygningsvedligeholdelse
 • nyanskaffelser
 • Facebook, hjemmeside
 • koordinering af udvalgsarbejder
 • nye initiativer

Aktivitetsudvalget:

forestår planlægning og gennemførelse af klubbens aktiviteter, dvs klubaftener, klubture, frokoster og fester.

Skolebådsudvalget:

Forestår sejladsundervisning, vedligeholdelse og udlån af skolebåden Frk. Jensen.

Trimudvalget:

Hjælper medlemmerne med vejledning i at få spændt riggen rigtigt op.

Lokaleudvalget:

Ejendomsinspektørerne forestår udlejning af lokaler, og tager hånd om akutte problemer vedrørende vores lokaler. Administrerer vores nøgler og brikker.