Medlemskab

Medlemskab af klubben kan opnås inden for følgende kategorier:

A-medlemmer

A-medlemmer skal være fyldt 18 år og skal have fast kontrakt eller årslejeaftale om bådplads med Ishøj Havn. A-medlemmer er berettigede til at deltage i klubbens arrangementer og sportslige aktiviteter. A-medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse.

AF-medlemmer

AF-medlemmer skal opfylde betingelserne for at være A-medlem og skal være to samboende med fælles adresse. AF-medlemmer er begge berettigede til at deltage i klubbens arrangementer og sportslige aktiviteter. AF-medlemmer er begge stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse. A- og AF– medlemmer har stemmeret og valgberettigelse til Ishøj Havns repræsentantskab i overensstemmelse med havnens vedtægter. Ved valg til repræsentantskabet har hver bådplads en stemme.

B-medlemmer

B-medlemmer skal være fyldt 18 år og må ikke have fast kontrakt eller årslejeaftale om bådplads med Ishøj Havn. B-medlemmer er berettigede til at deltage i klubbens arrangementer og sportslige aktiviteter. B-medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til klubbens bestyrelse.

BF-medlemmer

BF-medlemmer skal opfylde betingelserne for at være B-medlem og skal være to samboende med fælles adresse. BF-medlemmer er begge berettigede til at deltage i klubbens arrangementer og sportslige aktiviteter. BF-medlemmer er begge stemmeberettigede og valgbare til klubbens bestyrelse.

C-medlemmer

C-medlemmer (passive medlemmer) skal være fyldt 18 år og må ikke have fast kontrakt eller årslejeaftale om bådplads med Ishøj Havn. C-medlemmer er berettigede til at deltage i klubbens arrangementer, men har ikke adgang til generalforsamlingen.

J-medlemmer

J-medlemmer skal være fyldt 8 år, men ikke 18. J-medlemmer er berettigede til at deltage i klubbens særlige aktiviteter for juniorer og klubbens øvrige arrangementer og sportslige aktiviteter. Jmedlemmer er ikke stemmeberettigede og er ikke valgbare.

JF-medlemmer

JF-medlemmer skal være fyldt 8 år, men ikke 18 og være barn af A, B, AF eller BF medlemmer. JF medlemmer er berettigede til at deltage i klubbens arrangementer og øvrige sportslige aktiviteter sammen med deres forældre, men er men er ikke berettigede til at deltage i de særlige aktiviteter for juniorer. JF medlemmer er ikke stemmeberettigede og er ikke valgbare.