Kapsejlads

Kapsejlads 

 

Hvert år afholder Køge Bugt Kredsen i samarbejde med klubberne aftenmatcher for kølbåde med gyldigt målebrev. Der sejles fælles aftenmatch som én samlet serie med 9 sejladser i foråret og 6 sejladser i efteråret hver tirsdag kl. 19. I september måned sejles der om søndagen kl. 10. Nye både har mulighed for at prøvekapsejle i
september måned efter aftale på info@kapsejl.dk. De enkelte kapsejladser fremgår af kapssejladskalenderen på www.kapsejl.dk.
Sejladserne afvikles på en trekantbane på en fast udlagt bane med 8 banemærker og 1 centermærke eller på en op-/nedbane. Banerne er udlagt syd for Vallensbæk havn. Deltagerne inddeles i et antal løb og starter afhængig af tilmeldingerne. Standardklassebåde med 5 eller flere deltagere får eget løb. Der vil være mulighed for spilerløs deltagelse med reducerede DH-mål.
Mangler du gaster, eller vil du gerne selv være gast på en anden SKS båd, kan du rette henvendelse til klubbens kapsejladsudvalg på kapsejlads@sydkystenssejlklub.dk Du er også velkommen til at søge gasteplads på klubbens hjemmeside eller opslagstavle i klubhuset.