Husregler SKS-klubhus

(der arbejdes p.t. på et sæt regler for juniorhuset)

Klubhus

Klubhuset må benyttes af SKS-medlemmer og gæstesejlere alle dage fra kl. 06.00 – 22.00.

Det er strengt forbudt at overnatte i klubhuset.

Adgang

Der er adgang til klubhuset med nøglebrik, som medlemmer af Sydkystens Sejlklub kan

købe. SKS-medlemmer hjælper med at åbne for gæstesejlere.

Private arrangementer

Klubhuset kan bookes til private arrangementer på www.sydkystenssejlklub.dk

Ved private arrangementer kan der sættes et ”Privat arrangement” på indgangsdørene til

klubhuset.

Hvis arrangementet forventes fortsætte efter kl. 22, skal dette godkendes af bestyrelsen

inden bookningen er gældende

Klubhuset skal efter private arrangementer efterlades rengjort. Det vil sige, der er

støvsuget, vasket gulv og alle overflader er aftørrede og rengjorte.

Køkkenfaciliteter

Køkkenet må bruges af alle SKS-medlemmer samt gæstesejlere alle dage fra kl. 06.00 –

22.00

Gryder, potter, pander: Brugere af køkkenet skal selv medbringe gryder, potter, pander og

andet køkkenudstyr.

Ovn: Ovn og bageplader skal efterlades i rengjort stand.

Opvaskemaskine: Opvaskemaskine må kun anvendes, hvis den efterfølgende tømmes, så

den efterlades tom.

Viskestykker og karklude: Brugere af klubhuset skal selv medbringe viskestykker og

karklude.

Opvaskemiddel og rengøringsmiddel: Der forefindes opvaskemiddel og rengøringsmiddel

under vasken.

Rengøring

Brugere af klubhuset skal sørge for at efterlade borde og overflader rengjorte, herunder

også gulve. Af hensyn til gulvbelægningen må der ikke benyttes andre rengøringsmidler

end de, der som nævnt står under vasken.

Støj

Der skal tages hensyn til øvrige brugere af haven. Hvis der spilles musik, skal vinduer og

døre holdes lukket.

Affald

Tøm køkkenaffald, pap, flasker og andet inden klubhuset forlades. Affald kan/skal afleveres

i miljøhuset.

Toilet

Toiletter i stueetage kan benyttes.

Husk!

Husk altid at lukke og låse døre og vinduer samt slukke lyset, før lokalet forlades.

Brug af grill og åben ild på altanen er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at ryge indendørs