Bestyrelsesmøder

Referat fra​​ bestyrelses- /​​ aktivitets- udvalgsmøde​​ i SKS​​ 

mandag d.​​ 23 oktober 2023 ​​ kl. 19.00 i klublokalet

Tilstede: Stig F, Michael, Stig W, Linda, Kenn, Henrik, Dan, Lene og Edna

Afbud: Hanne og Bo

 

Inden dagens bestyrelsesmøde havde vi indkaldt vores havnebestyrelses repræsentanter til en snak om brev fra Havnefoged.

Vores medlemmer af havnebestyrelsen: Gert, Boy og Stefan stillede op, og redegjorde for deres opfattelse af situationen.

 

Havnefogeden havde givet et bestyrelsesmedlem en advarsel på baggrund af en skriftlig anonym klage fra en af havnens brugere samt udokumenteret chikane af havnekontorets personale.

Ved havnebestyrelsesmødet med dette punkt på dagsordenen blev pågældende bestyrelsesmedlem bedt om at forlade mødet, medens Havnefogeden ønskede, at bestyrelsen tog stilling til den advarsel, han havde tildelt bestyrelsesmedlemmet.

Bestyrelsen valgte at afvise advarslen, og efterfølgende kontakt til FLID af både havnefoged og Gert har bekræftet, at havnefogeden ikke har mandat til at uddele advarsler til et havnebestyrelsesmedlem.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde valgte formanden og næstformanden at forlade deres poster, og der skal nu holdes nyt konstitueringsmøde i denne uge ( uge 43 )

Bestyrelsen i SKS har som sådan ikke mulighed for at påvirke denne sag, men opfordrede vores repræsentanter til at få løst problemet internt havnefoged og bestyrelse imellem.

 

Pkt. 1 Aktiviteter efterår / vinter 2024

 

Standerstrygning​​ 

Hanne er tovholder. Der​​ er sendt tilmeldingsmail ud via nyhedsbrev.

 

Julefrokost

​​ Det er aftalt med René at der​​ bliver serveret juleplatte pris 165 kr

 

 Nytårskur

Afventer udspil fra​​ aktivitetsudvalget

 

  Ølsmagning​​ 

Bliver til foråret. dato tilgår

 

  Generalforsamling

Tirsdag den 5. marts 2024

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 Yderligere forslag​​ 

Aktivitetsudvalget vil gerne have indsigt i den økonomi, der er til rådighed til aktiviteter, for på den måde bedre at kunne komme med en plan for fremtidige aktiviteter. Linda udleverer oversigt over økonomien. ​​ Fremadrettet vil aktivitetsudvalget fremlægge en tre måneders plan over hvilke aktiviteter, der er i støbeskeen. Denne fremlægges herefter for bestyrelsen til godkendelse. ​​ 

Efter næste bestyrelsesmøde ​​ vil aktivitetsudvalget deltage i disse en gang i kvartalet.

 

Pkt. 2  To-do liste​​ 

Er​​ opdateret

 

Pkt. 3 Status fra lokale udvalg​​ 

Intet nyt

 

Pkt. 4Orientering fra webmaster

Afbud fra Bo, men et temporært web-udvalg bestående af Bo, Michael, Dan og Stig W. har taget et kritisk kig på vores hjemmeside og sammenlignet med tilsvarende andre steder. Der er brug for en brush-up, hvilken gruppen gerne vil påtage sig. Dog forudsættes at der indkøbes et moderne plug-in til en anslået pris omkring kr. 1.000,-

Dette blev bifaldet af bestyrelsen.

 

Pkt. 5.Fastsættelse af næste møde

Besluttet til d.27. november kl 19:00

 

Pkt. 1Orientering fra formanden

Vi har i et stykke tid talt om at styrke samarbejdet mellem sejlklubberne i havnen. I første omgang vil vi lade vores "foredrag lignende" aktiviteter være fælles for Ishøj Sejlklubs og SKS’s medlemmer. Ishøj Sejlklub holder foredrag med en erfaren mand fra søredningstjenesten d. 20.november. Detaljer følger.

 

Stig W. har gjort opmærksom på, at Energivirksomheden Andel uddeler legater til frivillige organisationer. Det vil være hensigtsmæssigt, at vi fremover udarbejder en ønskeliste, så vi til stadighed kan forbedre klubbens tilbud til medlemmerne, bl.a. gennem tilskud fra fonde.

 

Pkt. 2Orientering fra kassereren

Trods en del uforudsete udgifter til bl.a. skolebåden, så holder budgettet.

 

Pkt. 3Status / fremtid for skolebåden / sejlerskolen

Motoren på skolebåden er blevet repareret, og den har været ude at sejle. Båden trænger til en kærlig hånd eller to, men Frk.​​ Jensen er klar til at sejle igen!

Der arbejdes på forskellige modeller for undervisning i sejlads; dels i skolebåden og dels i samarbejde med Ishøj Sejlklub.

 

Pkt. 4Skal der betales for leje af klublokale / juniorhus

Trods bestyrelsens tidligere beslutning om at opkræve leje af vores klublokale/ juniorhus, har vi efter medlemshenvendelser og fortsat intern debat besluttet, at der (indtil der konstateres misbrug) ikke skal opkræves leje for medlemmers private booking af lokalerne. Dog skal der i tilfælde af, at der ikke foretages indkøb af forplejning i Kabyssen, betales leje af fællesrummet. Reservation af lokalet og afregning (på 500 kr.) aftales med Kabyssen.

 

Pkt. 5 Eventuelt

 

Referat af​​ bestyrelses- / aktivitetsudvalgsmøde i SKS​​ 

mandag den 11. september ​​ 2023 ​​ kl. 19.00 i klublokalet

 

Deltager: Stig, Michael, Dan, Hanne,Stig W, Linda, Lene, Henrik, Kenn,Søren

 

Afbud: Edna,

Referat: Lene

 

Pkt. 1 Aktiviteter sen-sommer / efterår/Vinter

 

 • Fødselsdagen er styr på alle aktiviteter, indkøb mv.

  • Hanne, Stig og Laila sørger for indkøb

  • Dan sørger for spørgeskema

  • Sange - Edna & Stig

 • Ølsmagning: Alefarm ingen ledige tider før efter til marts 2024

 • Standerstrygning ​​ 11.11.2023

 • Julefrokost 25.11.2023

 

 

SKS fødselsdag 16. september 2023

 

 Aktiviteter om formiddagen fra kl. 1000

Subboard-stafet i blandede hold

Petanque-konkurrence

Stigegolf-konkurrence

Grillpølser og drikkevarer fra ca. kl. 1200.

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Fest om aftenen:​​ 

 

Musik Stevns Musik ved Erik Stevns

Menu: ​​ 

Forret: Hvidvinsdampet laks, tarar sovs, rejser og flute

Hovedret: Skinke​​ Gordonbleu med svampesovs, grønt og ovnstegte kartofler.

Dessert: Cappuccino kage med hindbær pure, frugt og is

Sange: Edna & Stig

  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 36 deltager - Rene er informeret pr. sms d. 11.09.2023

​​ 

Pkt. 2 To-do liste

 

Pkt. 3Status fra lokaleudvalg / levering af møbler

Er leveret og opsat på 1 sal og i klublokalet

Det blev besluttet, at de gamle møbler fra klublokalet doneres til​​   ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Røde Kors. Stig har efterfølgende aftalt afhentning​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ onsdag den 20. september mellem kl. 1000 og 1400. Michael klarer  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  overleveringen.​​ 

 

Orientering fra webmaster

Info om Kenn til Webmaster​​ 

På hjemmesiden under klubliv/bestyrelsen skal Søren erstattes af​​   Kenn. Desuden skal Søren slettes og Kenn tilføjes i​​     mail-gruppe-adressen: Bestyrelsen.

 

Pkt. 4Fastsættelse af næste møde

d.23.10.2023 kl. 19:00

 

- 0 -

 

Pkt. 1Orientering fra formanden

Søren har valgt at udtræde af bestyrelsen og sejlerskolen af ​​    personlige årsager

 

Pkt. 2Orientering fra kassereren

Budget holder - ser fint ud

 

Pkt. 3Status / fremtid for skolebåden / sejlerskolen

Sejlerskole -Ishøj sejlklub har henvendt sig angående fremtidig​​    samarbejde. Michael & Stig arbejder videre med denne opgave

 Skolebådens motor er færdig i Skovshoved. Motoren skal tilbage i​​  Frk.​​ Jensen på fredag.​​ Michael og Keld beder om hjælp til denne​​  opgave

  

 

Pkt.4 Skal der betales for leje af​​ Klublokale /​​ Juniorhus?

Bestyrelsen besluttede, at der fra næste år skal betales leje af​​    klublokaler, når disse benyttes til medlemmers private​​    arrangementer. Gæstesejlere og klub-/sejladsrelaterede udlån skal​​  ikke betale leje.

Medlemmerne kan leje følgende lokaler - (klubmedlemmet skal​​    være til stede under udlejningen):

Klublokale - lejepris: 1000,- dkr pr. døgn ​​ 

Juniorhuset - lejepris: 1000,- dkr pr. døgn

 Priserne er gældende fra 01.01.2024 ​​​​ 

 

Kabyssen - 1 sal - aftales og afregnes med Rene.

Benyttes Alrummet over Kabyssen, skal det aftales med Rene i god​​  tid. Mad og drikkevarer skal leveres af Kabyssen, når Kabyssen er​​  åben.

Rengøring - Vejledningen er opsat ved indgang imellem Klublokale​​  og Kabyssen 1 sal.

 

Disse oplysninger tilføjes på hjemmesiden under Medlemsfordele.

 

Pkt.5Eventuelt

 

 

Dagsorden til bestyrelses- / aktivitetsudvalgsmøde i SKS mandag den 21. august 2023 ​​ kl. 19.00 i klublokalet

 

Tilstede: Stig, Michael, Søren, Stig W, Lene, Dan, Hanne, Bo og Edna

Afbud: Linda og Henrik

 

Pkt. 1 Aktiviteter sen-sommer / efterår

 

Der afholdes​​ ølsmagning ​​ i oktober måned. Dato tilgår. Dan er tovholder.

 

Ren Båd vil gerne komme og fortælle om vinterkonservering i løbet af oktober

Måned.

De vil ligeledes komme og give gode råd og tips om polering til foråret.

Michael er tovholder og vender tilbage med datoer.

 

11/11 Stander nedhaling

25/11 Julefrokost

 

 

 SKS fødselsdag 16.september 2023

-Aktiviteter om formiddagen

Vi gentager succesen fra sidste år. Altså konkurrencer i :Stigegolf, petanque og SUP.​​ Arrangementer starter kl. 10.

Når konkurrencerne er afviklet serveres der grill pølser.

 

Fest om aftenen: Musik, menu, pris, opdækning, tilmelding.

Menu og musik er på plads.

Stig aftaler vin med René og køber ​​ avec til kaffen.

Der kommer 2 og serverer.

Prisen bliver 300

Borddækning afklares senere.

Tilmelding vil fremgår af næste nyhedsbrev.

​​ 

Pkt. 2 To-do liste

 

kommer seperat.

 

 

 

Pkt. 3 Status fra​​ lokale udvalg​​ / levering af møbler

 

De nye møbler kommer i uge 36 ( 4. -8./9)

Bordene i juniorhuset er sat til salg på DBA.

 

Pkt. 4 Evaluering af Køge-turen.​​ Den nåede vi ikke at få talt om

“Åben Båd”​​ se sidste referat

​​ Ældresagen-arrangement. Aflyst​​ 

Klagshamn-turen.​​ Blev til en Bøgeskov tur med deltagelse af 4 både, der havde en dejlig tur.

 

- 0 -

 

Pkt. 1 Orientering fra formanden

 

Der er diskrepans mellem det udførte arbejde og den regning vi har modtaget. Stig kontakter Ishøj kommune.

Stig deltager i møde med de andre formænd for IS og SBL samt havneformanden i denne uge.

 

Pkt. 2 Orientering fra kassereren

 

Budget holder.

 

Pkt. 3 Bekendtgørelse af tider for salg af dørbrikker

Af næste nyhedsbrev vil det fremgår at hvis man ønsker at købe en dør-brik skal man henvende sig til Bo webmaster, oplyse navn og medlemsnummer og træffe nærmere aftale.

 

Pkt.4 Skal der betales for leje af klublokale / juniorhus

 

Vi er ikke helt enige på dette punkt. Punktet kommer på næste bestyrelsesmøde, hvor vi kan diskutere det yderligere og skitsere forskellige modeller.

 

Pkt.5 Status / fremtid for skolebåden / sejlerskolen

Motoren er indleveret til KKE motorer i Skovshoved. Der er bestilt ny dieselpumpe, der efter sigende skulle være på vej og formentlig bliver monteret i næste uge.

Kell Thorhauge har indvilget i at stå for at servicere motor og elinstallationer.

Skal vi have en skolebår?

Skal det være en Scampi eller skal vi kigge efter en anden mere velegnet model?

Vi mangler uddannede instruktører. Et par medlemmer har vist interesse.

Kan vi få etableret en forbindelse til Sejlerskolen i Ishøj sejlklub, så det måske bliver en Ishøj Havn sejler skole?

Stig taler med Kaj (formand i Ishøj sejlklub).

 

 

 

Pkt. 6 Fastsættelse af næste møde

 

11/9 kl. 19 i klublokalet

 

Pkt.6 Eventuelt

 

Hvis vi modtager klubrelaterede spam mail skal de sendes til webmaster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Som hørt af Edna Møller Kaspersen

 

Dagsorden til bestyrelses- /​​ aktivitetsudvalgsmøde i SKS​​ 

mandag den​​ 12.​​ juni​​ 2023 ​​​​ kl.​​ 19.00​​ i​​ juniorhuset

 

Tilstede: Bo , Dan ,Lene, John Holger (til 19.15 efter overdragelse af nøglebrikker),Linda, Henrik, Søren, Stig W, Michael, Stig F, Edna.

Afbud: Hanne

 

Nøglebrikker : Nøglebrikkerne koster 50 kr. /stk. Indtil videre kan de hentes tirsdage mellem kl. 16-18 i junior huset.

 

Pkt.​​ 1Aktiviteter i sommer​​ /​​ sen-sommer:​​ 

 

Tour de båd arrangementer

Det har været lidt sparsomt med tilmeldinger til de indtil videre 2 tour de båd arrangementer. Vi tror på at konceptet er godt og blot skal have tid.

 

 • Besøg af Marine Hjemmeværnet 14. juni 2023 kl. 1900

 • Sankt Hans 23.juni​​ 2023 kl. 1800 ved juniorhuset.​​ Tilmelding senest den 19/6.

 • Sejltur til​​ Køge​​ 8. og​​ 9.juli. 2023.​​ Tilmelding senest​​ 4/7​​ 

-Sejltur til Klagshamn 19.​​ og​​ 20.august​​ 2023

 

Kode​​ til klubhuset skal hentes på havnekontoret. Michael sørger for drikkevarer.

 

-SKS fødselsdag 16.september​​ 2023

Stig aftaler menu og vin.

​​ 

Pkt. 2Musik til fødselsdagsfesten: Stevns Musik ved Erik​​ Stevns.​​ Er bestilt

 

Pkt.​​ 3  To-do liste

to-do liste

Aktivitetsudvalget og bestyrelsen arbejder med:

 

TO-DO Liste​​ 

#

Ansvarlig

Deltagere

Deadline

Tidspunkt

Opgave

 

01

Henrik

 

 

 

Nøgler til klubhus / dørbrikker

 

02

Michael

 

 

 

Rengøring Kabyssen

 

03

Udvalg/ bestyrelse

 

 

Er ​​ bestilt

Møbler til klubhus 1. sal

 

04

Michael ,Dan,Bo

 

 

November​​ 

Spørgeundersøgelse

 

05

Dan

 

 

 

Fælles googlekonto

 

06

Michael + Martin

 

 

 

Skolebåden undervisningstilbud / motor

 

07

Michael

 

 

August

Gelcoat ​​ reparationer

 

08

Lene /Stig W

 

 

 

Køleskab

 

09

Stig

 

 

 

​​ Vedtægter

 

10

Stig

 

 

 

Støvsuger

 

11

Stig

 

 

 

Husregler opsættes I klublokale

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt.​​ 4Status​​ fra lokaleudvalg

Vi har ikke økonomi til at møblere både klub lokale og 1. salen. Vi prioriterer klublokalet.

Der bestilles:

4 stk. 6-mands borde incl. Stole.

6 stk. 4-mands borde (disse placeres i den nye afdeling)

Fletstolene fra klublokalet flyttes til den nye afdeling.

De kvadratiske borde fra klublokalet flyttes til juniorhuset.

Bordene i juniorhuset sælges.

 

 

Pkt. 5Orientering fra webmaster (trøjer) og (SKS skilt)

Det nye skilt er på plads.

De nye klubtrøjer kommer i næste uge.

Der er p.t. bestilt 11 t-shirts, der leveres Sankt Hans aften.

 

Pkt.​​ 1Orientering fra formanden

Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabs møde den 15/6, m.h.p godkendelse af regnskab.

 

Pkt.​​ 2Orientering fra kassereren

Budget holder.

 

Pkt.​​ 3Orientering fra sejlerskolen​​ / motor

Motoren forsøges startet i morgen ( 13/6), vi krydser fingre.

 

Pkt.​​ 4Status i nyt låse system​​ / administration af dør-brikker

Nøglebrikkerne er nu endelig kommet. Henrik administrerer disse.

 

Der er kommet låse på 3 skabe i klublokalet. Linda, Lene og Stig har nøgler.

 

Pkt. 5Næste møde

 

21. august kl 19

​​ 

Pkt.​​ 6Eventuelt

 

 

Edna Møller Kaspersen

Juli 2023

 

 

Dagsorden til bestyrelses- /​​ aktivitetsudvalgsmøde i SKS​​ 

mandag den​​ 15. maj​​ 2023 ​​​​ kl.​​ 18.00 i​​ juniorhuset

 

Tilstede: Stig F, Michael, Stig W, Søren, Henrik, Lene, Hanne, Dan, Bo og Edna

Afbud: Linda

 

Pkt.​​ 1Aktiviteter i forår/sommer: Pinseturen, gelcoat reparationer​​ og​​ øvrige sejlture.

 

Der afholdes klubaften den 23. maj kl. 19 i klubhuset​​ emnet er gelcoat​​ reparationer

Status d. 21. maj ​​ AFLYST.

 

Der er Tour-de-båd i uge 21 (Dan og Klaus)

 

Tour-de båd i juni v/Stig W og Lene

 

Nærmere oplysninger om ovenstående tre arrangementer bliver annonceret på​​ 

klubbens Facebook side.

 

Der er i skrivende stund 6 både tilmeldt pinseturen til Lomma den 27.-29. maj

 

Vi får besøg af Marine Hjemme Værnet den 14.juni

 

Sankt Hans den 23.juni

 

Fællestur til Køge den 8.-9- juli

 

Fællestur til Klagshamn den 19.-20. august

 

SKS fødselsdagsfest den 16. september

 

Klubaften ​​ den 26.september emnet er motorkonservering.

 

Oktober: Øl smagning (dato tilgår)

 

Stander strygning den 4. november

 

Julefrokost den 25. november

 

​​ 

Pkt. 2  Musik til fødselsdagsfesten.

 

Stig sørger for at booke musik.

 

Pkt.​​ 3to-do liste

 

Fælles Google-konto for bestyrelse og aktivitetsudvalg:

Dan har lavet udkast til fremtidig struktur af den nye Google-konto.

Der afsættes ½ time på næste bestyrelsesmøde til introduktion af dette.

 

Kabyssens nye åbningstider:

De nye åbningstider er blevet taget godt imod. Kabyssen har været velbesøgt.

Menu uploades hver tirsdag på Facebook og Kabyssens hjemmeside.​​ 

 

 

 

 

 

Pkt.​​ 4Nyt​​ fra lokaleudvalg

 

Der er nu indhentet flere tilbud

”møbel-gruppen” holder møde i næste uge, hvorefter der sendes indstilling og anbefaling til bestyrelsen forud for næste bestyrelsesmøde. .

 

 

Pkt. 5Orientering fra webmaster (trøjer) og (SKS skilt)

 

De nye facadeskilte er på plads. Der mangler kun opsætning af logoer.

Status d.21.maj logoer opsat.

 

Klubtrøjer: vi har fået tilladelse fra Nets, til at drive webshop.​​ 

Der bliver i første omgang indkøbt t-shirts i rød og blå.

 

Henrik undersøger mulighed for at få sat låse på 3-4 skabe i køkken/alrummet.​​ 

Status d. 21.maj Låsesmed kommer onsdag den 24.maj

 

Pkt.​​ 1Orientering fra formanden

 

Intet at berette

 

 

 

Pkt.​​ 2Orientering fra kassereren

 

Budget holder

 

Pkt.​​ 3Orientering fra sejlerskolen​​ / motor

 

Der har været god hjælp til at klargøre skolebåden til søsætning formentlig den 19. maj ( Tak til Allan)

Status den 21.maj ​​ Skolebåden er bundsmurt. Afventer søsætning.

 

Pkt.​​ 4Status i nyt låse system

 

Det nye låsesystem er nu installeret. Der tilbagestår nu kun at en teknikker indkoder og sætter det rigtigt op.

Så nu er det lige om lidt……

 

Pkt. 5Næste møde

 

Den 12.juni kl.19 i klubhuset.

 

​​ 

Pkt.​​ 6Eventuelt

 

Stig W:​​ Wi-Fi er nu dubleret så det også dækker inderhavnen på Søhesten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som hørt af Edna Møller Kasperen

Referat ​​​​ bestyrelses- /​​ aktivitetsudvalgsmøde i SKS​​ 

mandag den​​ 17. april​​ ​​ 2023 ​​​​ kl. 19.00 i​​ klubhuset

 

Tilstede: Stig, Michael, Linda, Stig W, Henrik, Søren, Hanne, Lene, Dan, Bo og Edna

 

Konstituering af bestyrelsen efter møde den 12. april 2023:

Formand: Stig Førsting

Næstformand: Michael Toft

Kasser: Linda Clausen

Skolebådsansvarlig og sejlerinstruktør: Søren Tipsmark ​​ 

Lokale og nøgle ansvarlig: Henrik Frislund

Wi-Fi-ansvarlig: Stig W Jensen

Sekretær: Edna Møller Kaspersen

 

John Holger Sørensen har fortsat nøgler til juniorhuset og er kontakt person.

Ny forretningsorden ved bestyrelsesmøder: Aktivitetsudvalgets punkter sættes først på dagsordenen. Herefter holdes ordinært bestyrrelsesmøde.

 

Pkt.1  Aktiviteter i foråret​​ (tovværks-aften, standerhejsning og  ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Sikkerhedskursus

 

Tovværksaften​​ den 19/4: Fint opslag Lene har slået op på Facebook. Aktivitetsudvalget står

for indkøb at drikkevarer.

 

Standerhejsning den 22/4:​​ Der holdes orienteringsmøde for nye medlemmer​​ inden​​ 

Standerhejsningen.

Der er i skrivende stund 41 tilmeldte.

 

Sikkerhedskursus den​​ 27/4 kl. 19:​​ Stig står for arrangementet.

 

Pinsetur til Lomma:​​ Dan er tovholder på dette arrangement

 

 

 

Pkt. 2to-do liste

Aktivitetsudvalget og bestyrelsen arbejder med:

 

TO-DO Liste (udkast)

#

Ansvarlig

Deltagere

Deadline

Tidspunkt

Opgave

 

01

Henrik

 

 

 

Nøgler til klubhus

 

02

BO

 

 

 

Trøjer

 

03

Udvalg/ bestyrelse

 

 

 

Møbler til klubhus 1. sal

 

04

Stig

 

 

22.4.2023

Introduktion til nye medlemmer

 

05

Michael og Dan

 

 

 

Spørgeundersøgelse

 

06

Dan

 

 

 

Fælles googlekonto

 

07

 

 

 

 

Kabyssens nye åbningstider

 

08

Søren

 

 

 

Skolebåden undervisningstilbud

 

09

Bo

 

 

 

​​ SKS facade-skilt

 

10

 

 

 

24,4.2023

Møde med SKS repræsentanter

 

11

Michael

 

 

 

Gelcoat ​​ reparationer

 

12

Henrik

 

 

 

Lås på 1 / 2 skabe i klublokalet

 

13

aktivitetsudv

 

 

 

Tovværksaften

 

14

 

 

 

22.4.2023

Standerhejsning

 

15

Stig

 

 

27.42023

Sejl Sikkert

 

16

Dan

 

 

27-29/5

Pinsetur

 

 

Stig, 14.april 2023​​ 

 

 

Pkt.​​ 3Referat fra lokaleudvalg

 

Der har været afholdt møde i udvalget der skal finde forslag til fremtidigt inventar til 1.salen

Der er flere tænkelige muligheder. Udvalget indstiller forskellige forslag til bestyrelsen efter de har været ”på tur” den 4/5.

 

 

Pkt.​​ 4Orientering fra formanden

Der​​ er kommet henvendelse fra Herre- og Dameværelset (lokalforeninger i Ishøj kommune) der ønsker at tilbringe en dag i Ishøj Havn. Hver deltager betaler 100​​ kr.,​​ som​​ dækker frokost til de medlemmer,​​ der vil være behjælpelige med en​​ sejltur for de fremmødte. Datoer for disse arrangementer er :

18/8 Herreværelset

26/9 Dameværelset

Der tages forbehold for dårligt vejr.

 

 

 

Pkt. 5Orientering fra kassereren

2 nye medlemmer.

Budget holder.

 

 

Pkt.​​ 6Orientering fra sejlerskolen

Der er købt bundmaling og pensler.

Kontakt hvis man har mulighed for at hjælpe med klargøring af skolebåden.

Vi skal have et overblik over hvem der ønsker at gøre brug af klubbens sejlerskole tilbud.

 

 

Pkt.​​ 7Orientering fra webmaster​​ (trøjer)​​ og (SKS skilt)

Salg og lagerbeholdning af nye klubtrøjer kommer vi selv til at stå for.​​ 

Leverandøren er endnu ikke på plads, men der arbejdes hårdt på sagen.

Der skal ryddes op i juniorhuset, så der kan blive plads til at opsætte en række skabe til rengøringsartikler m.m.

Bo har indhentet flere tilbud fra skiltefirmaer. Der blev valgt en leverandør og der skal laves en ramme til den valgte løsning.

 

 

Pkt.8Status i nyt​​ låse system

Lås til døren er bestilt og vil blive installeret så snart den kommer.

Vi afventer Ishøj kommunes udspil i forhold til registrering af nøglebrikker.

 

​​ 

Pkt.​​ 9Næste møde

 

Den 15/5 i Juniorhuset​​ kl.​​ 18

 

 

 

Pkt.​​ 10Eventuelt

Ingen punkter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som hørt af​​ 

Edna Møller Kaspersen

 

Referat​​ ​​ bestyrelsesmøde​​ 27. marts kl 19. i klublokalet

 

Til stede: Michael, Linda, Søren, Stig W, John Holger, Lene, Hanne, Dan, Edna

Afbud: Stig, Bo og Henrik

 

 

Pkt 1. Påskefrokost. 

Menuen er aftalt med René af Stig 

Snaps, drikkevarer og chokoladen til kaffen står aktivitetsudvalget for.

René leverer øl og vand. 

Alt under kontrol.

Der er problemer med tilmelding til både påskefrokost og standerhejsning. Bo bliver kontaktet for at få rettet fejlene.

 

Pkt 2. Standerhejsning.

 - er også aftalt med René af Stig.

Afventer udløb af tilmeldingsfrist.

 

Pkt 3. Øvrige forårsaktiviteter

Der har været en del forvirring i forhold til datoer for forårets arrangementer. Nedenstående skulle passe og skal rettes på hjemmesiden ASAP.

Sikkerhedskursus​​ den 27/4

Gelcoat​​ reparationer: Michael afventer svar fra Ren Båd med verificering af dato for arrangementet.

 Besøg fra MVH​​ den 14/6 kl. ca 19

 

Pkt 4. Orientering fra næstformanden

Michael og John Holger har deltaget i møde​​ med Casa-Dana​​ og Ishøj kommune. Der er noteret mangler ved døre samt en utæt radiator.​​ Det er​​ SKS der afholder udgifter til udendørsbelysning​​ og Rene der står for at holde de​​ udenoms arealer

John HVEM STÅ FOR DET?

Holger og Michael har møde med gulvmanden,​​ dette​​ skulle gerne munde ud i en enighed om pris på arbejdet.

Der har været besøg i Kabyssen af veterinærmyndighederne: Ingen anmærkninger.

Michael og Linda retter, det udkast til en rengøringsplan som Lene har udarbejdet, til og vedlægges næste dagsorden.

Nyt inventar til 1. sal: Efter konstitueringsmøde i bestyrelsen den 12/4, kan inventar gruppen indstille til bestyrelsen hvilken model de anbefaler. Linda prøver at indhente endnu et tilbud på møblement.​​ 

Hanne og Ove sender det indhentede tilbud til​​ bestyrelsen.

 

Pkt 5. Orientering fra kassereren

Efter et større arbejde med indberetning af​​ ”unge og gamle” medlemmer til Ishøj kommune er der udbetalt 34.000 i tilskud​​ til klubben.

Budget holder.

 

Pkt 6. Orientering fra sejlerskolen

Pumpen er nu klar til montering så​​ snart skolebåden er kommet i vandet.

Vi krydser fingere.

 

Pkt 7. Orientering fra webmaster​​ (mail)

Bo har indhentet flere tilbud på facade skilte. Vi diskuterer det på næste ordinære bestyrelsesmøde den 17/4.

Bo efterlyser billeder til hjemmesiden af de nye medlemmer af diverse udvalg.

Pkt 8. Status i nøglesagen

John Holger har nu med egne øjne set at produktionen af,​​ i​​ først omgang 50 nøgle brikker, er sat i gang og forventes færdig i løbet af denne uge.​​ 😊

 

Pkt 9. Møde med Havnerepræsentanter

Der afholdes for-møde med klubbens medlemmerne af repræsentantskabet.

Michael har bedt Stig W deltage.

 

Pkt 10. Spørgeskemaundersøgelse

Undersøgelsen er i støbeskeen. I først omgang skal der afdækkes hvad formålet med undersøgelsen egentlig er.

 

Pkt 11. Næste møde

Konstitueringsmøde ​​ den 12/4 kl.19 Cafe Se-Sa

Bestyrrelsesmøde ​​ 17/4 kl 19

Aktivitetsudvalget mødes kl 18.30

 

Pkt 12. Evt.

Dan opretter en fælles Googlekonto.

John Holger aflevere de resterende brikker til Klagshamn på havnekontoret, hvor de kan lånes.

Tiltag:

Vi skal have promoveret den udvidede åbningstid i Kabyssen fra 1/5, på diverse sociale medier….

HVEM STÅ FOR DET?

De undervisningstilbud og muligheder vi har i forhold til skolebåden, skal gøres tydelig for medlemmerne.

HVEM STÅ FOR DET?

Hjemmesiden trænger til en gevaldig opgradering. Skal på dagsordenen fremadrettet.

 

 

 

 

 

 

 

Som hørt af

Edna Møller Kaspersen

 

 

 

Dagsorden til bestyrelses- / aktivitetsudvalgsmøde i SKS

Mandag​​ den 27. februar 2023 kl. 19.00 i klubhuset

Tilstede: Stig, John Holger, Søren, Linda, Henrik, Connie, Hanne, Lene, Bo og Edna

Afbud: Dan og Michael

 

Pkt. 1 Forberedelse af foredrag, hjælpermiddag og generalforsamling

Arrangementet den 1. marts​​ (foredrag): alt under kontrol.

Hjælpermiddag den 4. marts: alt under kontrol.

Generalforsamling: Der er​​ d.d.​​ tilmeldt 44 til spisning

Stig gennemgår de enkelte punkter på dagsordenen.

 

Pkt. 2 Øvrige aktiviteter i foråret:

I forbindelse med sejl-sikkert arrangement den 27/4, bliver der spurgt til procedurer for indhentning​​ af relevante​​ tilladelser forud for afskydning​​ af diverse nødblus. Stig udfærdiger en drejebog.

Aktivitets​​ udvalget tager sig af​​ påskefrokost og stander hejsning.

Vi afventer dato for besøg af Søværnet. Stiler mod en dato i starten af juni.

Stig udsender nyhedsbrev efter generalforsamlingen, med relevante tilmeldingsfrister, datoer m.m.

 

Pkt. 3 Husregler for klublokalet

Hanne laminerer de husregler, der er udfærdiget og godkendt i efteråret og lægger dem i klublokalet.

 

 

Pkt. 3a Indretning af vores lokaler

Der indkøbes ny kaffemaskine med timer, knager og stativer til tøj.​​ (Hanne)

Hanne, Stig Michael og Edna tager ud og kigger på egnede borde og stole til hele 1. salen.

 

Pkt. 4 Rengøring af Kabyssen

Lene har udarbejdet en rengøringsmanual​​ der omfatter hele klubhuset. Vi Læser og kommenterer denne og tager den med som punkt på næste møde.

​​ 

Pkt. 5 Orientering fra formanden

Ingen yderligere kommentarer

 

Pkt. 6 Orientering fra kassereren

Der er en lille nedgang i medlemstallet.

Der er kun ganske få medlemmer i restance.

Budget holder.

 

Pkt. 7 Orientering fra sejlerskolen

Diesel pumpen forventes klar primo april.

 

Pkt. 8 Orientering fra webmaster (trøjer)

Intet nyt at berette. Det ender nok med en ny leverandør.

 

 

Pkt.9 Status i nyt låse system

John Holger har d.d. modtaget mail fra Ishøj kommunemed overslag på etablering af elektroniske låse.

Der er flere muligheder. Vi bestiller montering, og afprøvning af låsesystem til det nye klublokale.

 

Pkt.10 Møde med Kabyssen

Dagens møde er aflyst, hvorfor punktet udsættes til næste møde.

 

Pkt. 11 Næste møde

Næste bestyrelsesmøde den 27. marts kl. 19

Aktivitetsudvalget mødes samme dag kl. 18.30

 

Pkt. 12 Eventuelt

Skal der sættes et SKS skilt på rækværket?

Bo undersøger priser.

Datoer for søsætning dette forår v/ Kenneth Wittrog hænges i klubbens indgangsparti og lægges på hjemmesiden.

 

Lukket møde i bestyrelsen

Pkt. 1 Årets SKS

Pkt. 2 Besættelse af ledig bestyrelsespost

 

Som hørt af Edna Møller Kaspersen

Dagsordren til bestyrelsesmøde​​ mandag d. 30.01.2023

 

Tilstede:

Stig, Michael, Hanne, Dan, Linda, Henrik, Søren, Connie, John Holger,​​ Lene​​ 

Fraværende:

Edna og Bo

 

Pkt.​​ 1 Forberedelse til nytårskur og​​ indvielse​​ af 1 salen

 

  • Aktivitetsudvalget​​ – mødes kl. 13 til borddækning

Stig handler ind

  • Øvrige aktiviteter i foråret:

   • Sikkerhedskursus​​ – bliver flyttet til slut april,​​ 

Ansvarlige Stig og John står for planlægning

 • Undervisning i ​​ gelcoat​​ – dato finder vi, når vi har fundet ud af hvem,​​ som​​ står for​​ undervisning​​ 

(vender tilbage​​ med​​ dato​​ til næste​​ bestyrelsesmøde)

 

pkt.​​ 2.​​ Forberedelse​​ af​​ Generalforsamling​​ (pakkedag 5.2.2023(bestyrelsen​​ deltager,​​ kl. 10 i klubhuset))

 

Regnskab bliver lagt på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden blev gennemgået

 

Pkt 3 Orientering​​ ved​​ formanden

Hjælpermiddag​​ ​​ lørdag d.​​ 4.3.2023 kl. 18​​ 

Stig arrangerer aftale med Rene

Stig udsender indbydelse til hjælpermiddag

 

Pkt.4 Orientering​​ ved​​ kassereren

Budget holder

Tilbygningsbudget holder

Restance: 42 medlemmer​​ har​​ endnu ikke betalt​​ medlemskab

Efter anden rykker overdrages information til havnekontoret,​​ som​​ afgøre​​ om medlemmet evt.​​ er​​ flyttet til anden klub. Hvis​​ man ikke er medlem af en af de 3 klubber i havnen, så kan man ikke have en havneplads.

 

Pkt.​​ 5​​ Orientering fra sejlerskolen

Søren arbejder på dieselpumpen – tidsfrist seneste​​ 1 april 2023

 

Pkt. 6 Orientering fra Webmaster (trøjer)

Webmaster – intet nyt – ikke tilstede

Køb af antenne til vestsiden - bevilliget

 

Pkt. 7​​ Afslutning på ombygningen af 1 sal

1000 tak for hjælpen​​ til​​ alle deltagerne igennem forløbet.

En fornøjelse​​ at deltage i denne proces – alle har været fantastiske til at byde ind og deltage.

 

Pkt. 8 Status på nyt låsesystem

Kommunen er​​ flere gange blevet rykket, og rykkes nu igen.

 

Pkt. 9 Møde​​ med​​ Kabyssen

Udvalg holder møde med Rene og rådgiver

 

Pkt. 10 Næste møde

Mandag d. 27.02.2023 kl. 19 i klubhuset

Aktivitetsudvalget mødes kl. 18:30

 

Pkt. 11 Eventuelt

Intet​​ 

 

Som hørt og oplevet af​​ Lene Petersen

Dagsorden til bestyrelses- / aktitetsudvalgsmøde i SKS

Mandag den 9. januar 2023 kl. 19.00 i Juniorhuset

Tilstede:​​ Stig, Michael, Dan, Linda, Søren, John Holger, Hanne, Lene og Edna

 

Pkt.1 Orientering fra aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget har prøvet at danne sig et overblik over årets aktiviteter, nye som gamle, fordelt månedsvis. Dan sender et samlet dokument med aktivitetsårshjul.

Der er mange spændende nye tiltag. Alle er enige om at der skal gøres en aktiv indsats for at tiltrække klubbens nye medlemmer.

I et forsøg på at få flere hænder til at at iværksætte fremtidige aktiviteter, vil der på tilmeldingen til aktiviteten være mulighed for at tilkendegive om man har mulighed for at give en hånd med .

Der vil fremadrettet være tilmelding til arrangementer md forplejning.

Dart og petanque om tirsdagen og E-sejlads om torsdagen vil for fremtiden blive kaldt ”Klubaftener” og blive annonceret på hjemmesiden.

-Nytårskur og indvielse af 1. salen

Afholdes lørdag den 4. februar 2023​​ kl. 14

Stig køber bobler og kransekage

Edna køber flag og balloner

Lene, Dan og Edna pynter op

 

Pkt.2 Orientering fra formanden

En STOR tak til alle de medlemmer der deltager i renoveringen af 1. salen.

Der pakkes og udsendes indkaldelser til generalforsamling søndag den 5/2 kl. 10

Årets foto konkurrence er slut og vinderen er fundet. Se hjemmesiden.

 

Pkt. 3 Orientering fra kassereren

Det endelige regnskab er lige på trapperne, der mangler et par enkelt poster.

Budget balancerer.

 

Pkt. 4 Orientering fra sejlerskolen

Dieselpumpen er fortsat i gode hænder hos Søren. Vi håber problemet snart er løst.

 

Pkt. 5 Orientering fra webmaster (trøjer)

​​ torsdag vil der måske være nyt i forhold til web-shop. Der anes nye klubtrøjer i horisonten.

 

Pkt. 6 Orientering om ombygning af 1. salen

Det går så fint. Vi er lidt efter planen.

 

Pkt. 7 Status i nyt låse system

Intet nyt. John Holger rykker kommunen på mandag.

 

Pkt. 8 Ishøj Kommunes godkendelse af forpagtningsaftale med Kabyssen

Ishøj kommune har godkendt den nye forpagtningsaftale mellem Kabyssen og Ishøj Kommune gældende fra den 1/1-2023

 

Pkt. 9 Næste møde

Den 30. januar kl. 19 i klubhuset

Aktivitetsudvalget mødes kl 18.30

Pkt. 10 Evt.

Vi skal have kigget på det regelsæt der er udarbejdet tidligere i forhold til lån af klubhus. Kan det brugs som det er eller skal der tilføjes noget?

Bookning af klublokalet skal ske til John Holger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som hørt af

Edna Møller Kaspersen

 

 

 

 

Dagsorden til bestyrelses- / aktitetsudvalgsmøde i SKS​​ 

Mandag den 21 november 2022 ​​ kl. 19.00 i klubhuset

 

Tilstede: Stig, John, Linda, Henrik, Hanne, Connie, Dan, Bo, Michael og Lene

Afbud: Søren og Edna

 

Pkt.1​​  Orientering fra aktivitetsudvalget

Julefrokosten lørdag d. 25.11.22 kl. 13:

Er​​ planlagt og der deltager 42 medlemmer.

Møde tidspunkt for borddækning mv. 11:15

Alle deltager har​​ betalt​​ 

 

Pkt.2Orientering fra formanden

Orientering om Servicebrev fra Havnekontoret dateret d. 24.10.22

Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne læse dette servicebrev.​​ 

Servicebrevet vedhæftes referat fra bestyrelsesmødet d. 21 november 2022,​​ følg dette link.

Formanden vil specifik gøre opmærksom på følgende punkter:

Vær opmærksom på,​​ at alle både skal være i vandet i perioden 15.5 – 1.10, dette er besluttet i samarbejde med Ishøj Kommune.

Nye elstander- der forventes at​​ ​​ derinstalleres 23 nye elstander inden nytår 2022

47 nye opdateret elstander forventes at være installeret i første eller andet kvartal 2023​​ 

 

Pkt. 3Orientering fra kassereren

Budget​​ overholdes

Forsikring er betalt

Alle aftaler med Danske Bank er på plads.

 

Pkt. 4Orientering fra sejlerskolen

Intet nyt fra sejlerskolen​​ ​​ udgår

 

Pkt. 5Orientering fra webmaster

Klubben’s mailsystem har udfordringer – Der arbejdes på sagen.

Der arbejdes forsat på aftale med Klubtrøjer mv.

Klubhuset’s netværk: Webmaster kontakter Stofa for at forbedre forholdene

 

Pkt. 6Orientering om ombygning v. Michael Toft

Tidsplanen for ombygning af gamle klublokale:

27.12.22 – Udvalget påbegynder opgaven

28/29/30.12.22 – Der arbejdes på opgaven

Følgende håndværker er på plads til opgaven:

Elektriker – er plads

Tømrer – Er på plads – ”De unge tømrer, er klar i startboksene”

Der er også flere som har meldt under fanerne til forefaldne arbejdsopgaver

Vi mangler VVS – kontakt venligst Michael Toft, hvis du vil hjælpe.

Tak for at melde ind med jeres arbejdskraft

 

Pkt. 7Status i nyt låse system

John oplyser, at kommunen arbejder på sagen, men har desværre ingen tidshorisont

​​ 

Pkt. 8Status i forpagtningsaftale

Bestyrelsen har godkendt ny forpagtningsaftale.

Der er møde med forpagter tirsdag d. 22.11.22, hvor aftalen forventes underskrevet af partnerne.

 

Pkt. 9​​  Repræsentantskabsmøde d. 28.11.22​​  

Formøde d. 25.11.22 kl. 11:15, hvor agendaen gennemgås

 

Pkt. 10Fastsættelse af dato for generalforsamling 2023

Tirsdag d. 7.3.2023

 

 

Pkt. 11​​  Næste møde

Mandag d. 9 januar 2023 kl. 19 i klubhuset

Aktivitetsudvalget mødes kl. 18 samme dato i klubhuset

 

Pkt. 12​​  Eventuelt

Løs dialog om kommende arrangementer

 

Som hørt af​​ 

Lene Petersen

Dagsorden til bestyrelses- / aktitetsudvalgsmøde i SKS​​ 

Mandag den​​ 24. oktober 2022 ​​ kl. 19.00 i klubhuset

 

Tilstede: Stig, Linda, Søren, Michael, John Holger, Connie, Hanne og Edna

Afbud: Henrik, Lene, Dan og Bo

 

Pkt.1​​  Orientering fra aktivitetsudvalget

 

 • Standerstrygning – frokost

Alt er aftalt med Kabyssen.

 • Invitation til nye medlemmer (Stig)

Der er udsendt invitation til nye medlemmer.

 • Julefrokost (indlæg til nyhedsbrev)

Aftale om menu er på plads.​​ 

Kuvertpris 165 kr.

Børn under 12 år 50 kr.

Sidste frist for tilmelding den20. november

 

 

Pkt.2Orientering fra formanden

 

El standere bliver opsat i løbet af 2. kvartal 2023. på grund af mulig materiale udfordringer forventes projektet dog først at være færdigt i løbet af 3. kvartal 2023.

 

Brikker til Klagshamn: disse har tidligere været fordelt mellem Ishøj Sejlklub, SBL og SKS. Fremadrettet vil brikkerne være på havnekontoret , hvor man kan hente dem.

 

Pkt. 3Orientering fra kassereren

 

Bestyrelsen skal aflevere id verificering til Linda der sender videre til Danske Bank.

 

Linda har modtaget invitation fra havnekontoret i forhold til varetagelse af opkrævning af klubkontingent. Linda og Stig træffer aftale om møde og vender tilbage.

 

Budget holder.

 

 

 

Pkt. 4Orientering fra sejlerskolen

 

Søren går i gang med at renovere diesel pumpen selv.

Masten er d.d. tager af skolebåden.

 

Pkt. 5Orientering fra webmaster

 

Udgår.

 

Pkt. 6Nedsættelse af udvalg:

 • Indretning af det nye klublokale

 • Ombygning af 1.salen

 

Ove, Bøje, John Holger og Michael udarbejder plan for den kommende renovering af 1. salen og de ny lokaler.

Vi stiler mod at der ligger en​​ plan / arbejdsoversigt klar til næste bestyrelsesmøde.

 

Pkt. 7Status i nyt​​ låse system

 

Intet nyt. John Holger rykker for svar på kommunen.

​​ 

Pkt. 8  Status i forpagtningsaftale

 

Der har d.d. været afholdt møde og et endeligt udkast til ny forpagtningsaftale er på plads. Aftalen sendes til godkendelse i bestyrelsen og derefter til Ishøj kommune.

 

Pkt. 9Næste møde

 

21. november kl. 19

 

Pkt.​​ 10Eventuelt

 

Det ene køleskab er gået i stykker. Stig og​​ John Holger​​ sørger for at få det byttet.

 

Nytårskuren 2023 bliver konverteret til kur -indvielse af nye lokaler og vil formentlig blive afholdt ultimo januar/ ​​ primo februar 2023.

 

Alle bookninger af kabyssen skal gå gennem Stig. Der træffer endelig aftale med René.

 

som hørt af​​ 

Edna Møller Kaspersen

 

Dagsorden til bestyrelses- / aktitetsudvalgsmøde i SKS​​ 

Mandag den 3. oktober 2022 ​​ kl. 18.00 i klubhuset

 

Tilstede: Stig, Michael,​​ John Holger, Lene, Connie, Hanne, Henrik, Bo, Edna

Afbud, Linda, Søren og Dan

 

Pkt.1​​  Orientering fra formanden

 

Danske Tursejlere DT har rettet henvendelse om at låne klubhuset i april måned til afholdelse af kanal-bevis-kursus. Stig sender besked til DT om at de kan låne lokale den 23/4 2023

 

Der er udarbejdet forslag til ny brugerrets aftale. Denne er sendt til godkendelse hos Ishøj kommune. Vi afventer svar.

 

 

Pkt.2Orientering fra kassereren

 

Udgår

 

 

Pkt. 3Orientering fra aktivitetsudvalget

 

Bankospil​​ de 8. oktober; Dan printer spille plader. John Holger og Connie har det store overblik i forhold til præmier. Antallet af spil afgøres på dagen.

 

Evaluering af​​ fødselsdagsfesten:​​ Flot formiddags arrangement. Man skal måske overveje til næste gang, at der afvikles en aktivitet ad gangen.

Super dejlig middag​​ René havde lavet om aftenen.

 

 

Pkt. 4Orientering fra sejlerskolen

 

Diesel pumpen er sendt retur fra Jylland, der er endnu ikke en løsning på problemet.

 

 

 

Pkt. 5Orientering fra webmaster

 

Intet nyt i forhold til klub-trøjer.

 

Der er et ønske fra E-sejlerne​​ om bedre/hurtigere​​ net forbindelse. Bo er ved at​​ installerer​​ nye routere.

 

Pkt. 6Orientering om tur med Kultur og Fritid

 

John Holger og Michael har være på tur med kultur og fritid Ishøj Kommune​​ til Vejle. Besøg på​​ bl.a.​​ et gammelt vandværk der nu fungere som​​ værested/samlingssted for unge i området, samt besøg på Fjordhuset og Bølgen der er en arkitektonisk perle, der er et besøg værd.

Herefter oplæg ved Christine Bjørn om Kommunikation i Idrætsklubber.

Michael og John Holger viser PP, og der diskuteres om og / eller​​ hvordan man​​ kan bruge de​​ pointer​​ der bliver fremhævet.

Vi vender tilbage til emnet på et senere tidspunkt.

 

 

Pkt. 7Orientering om låse system

 

John Holger har haft Ishøj kommune og teknisk service​​ på besøg. Dr er nu bestilt 3 elektroniske låse til klubhuset.​​ 

For at få udleveret en ”brik” til​​ klubhuset,​​ skal man give skriftligt samtykke, til at der må indhentes oplysninger hos Ishøj​​ kommune, hvis lokalerne ikke afleveres i acceptabel stand eller der på anden måde er sket skader. Medlemmerne vil skulle betale ca. 25 kr. for en brik.

Vi afventer svar i forhold til pris fra kommunen.

​​ 

Pkt. 8  Næste møde

 

24. oktober 2022 kl. 19

 

 

Pkt. 9 Eventuelt

 

John Holger foreslår at der anskaffes gardiner /​​ sejl med​​ SKS-logoer til gavlvinduerne og​​ evt.​​ persienner til de nederste vinduer.

 

Hvorfor har vi stadig Hellers reklame på​​ hjemmesiden?

Webmaster fjerner denne.

 

Som hørt af Edna Møller Kaspersen

 

Dagsorden til bestyrelses- / aktitetsudvalgsmøde i SKS​​ 

tirsdag​​ den 13.​​ september​​ 2022 kl.​​ 1900​​ i​​ klubhuset

 

Tilstede:​​ Stig Førsting, Linda Clausen, Michael Toft, John Holger Sørensen, Søren Tipsmark,​​ Connie Sørensen, Lene Petersen, Dan Ravn, Hanne Nielsen og Edna Møller Kaspersen

Bo Anttilainen​​ deltager de sidste 5 min af mødet.

 

Ikke tilstede:​​ Henrik Friislund

 

 

Pkt.1​​ Orientering fra aktivitetsudvalget​​ 

a.Fødselsdagsfest

Der er 39 tilmeldte​​ hvilket betyder at der serveres i underetagen.

Menuen er på plads.

Indkøb af vin,​​ øl og andet diskuteres og opgaver fordeles.

Arrangementet om formiddagen aflyses senest torsdag den 15/9 hvis vejrudsigten lover dårligt vejr.

 

b. Øvrige aktiviteter i 2022

Uofficiel fællestur til Køge den 1.-2. oktober.

Dan tager kontakt til Køge sejlklub an. lån af klubhus.

Der sendes meddelelse ud til klubbens medlemmer, når dette er på plads.

 

Bankospil den 8. oktober.

John Holger har skaffet mange fine gevinster og sidegevinster.​​ 

Der udsendes meddelelse med tilmelding snarest.

 

 

Pkt.2Orientering fra formanden

Intet at berette.

 

Pkt.​​ 3Orientering fra kassereren​​ (restanter)

Linda har orienteret havnekontoret om tre medlemmer der ikke har betalt kontingent og dermed er udmeldt af SKS.

Budget holder.

 

 

 

Pkt. 4 Orientering fra sejlerskolen

Skolebådens dieselpumpe har været indleveret til Masnedø marine service, der oplyser at de ikke kan finde fejlen, hvorfor pumpen nu sendes til Jylland, hvor der forhåbentlig er en mekaniker,​​ der kan løse problemet.​​ 

 

Pkt. 5 Orientering fra trimgruppen

Intet at berette.

 

Pkt. 6Orientering fra webmaster (klubtrøjer)

Der er varslet prisstigninger, hvorfor endelige priser endnu ikke ligger​​ fast.​​ Der kommer til at ligge et link på hjemmesiden til webshop, formentlig i slutningen af næste måned.

 ​​​​ 

Pkt.7 ​​ Kabyssen​​ ​​ referat fra​​ møde​​ 7.​​ september​​ 2022​​ med Rene og hans​​ ​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ rådgiver Per​​ Johansen.

Er gået ind i sin afgørende fase, der er stadig lidt udfordringer der skal løses.​​ 

Der er​​ en forventning om at de sidste ting kommer på plads på næste møde,

der afholdes den 20. september.

 

Pkt. 8Næste møde

3. oktober 2022 kl. 18 i Klubhuset.

 

Pkt.​​ 9.Eventuelt

Der er råddent bræt på​​ bro 4. Flere har sendt billeddokumentation til havnekontoret.​​ 

 

Linda: der er problemer med at indmelde sig i klubben via hjemmesiden, Der er desuden problemer med kasser-mailen. Linda og Bo arbejder på at løse problemerne.

 

Lene: efterlyser at der sker noget i forhold til at alle medlemmer får mulighed for at bruge det nye klubhus.

John Holger kontakter Kommunen og presser på for at låse/brik-systemet sættes i gang snarest.​​ 

Michael forfatter tekst til hjemmesiden så medlemmerne er orienteret om hvor langt vi er.

 

Conni: Udtræder af aktivitetsudvalget ved næste generalforsamling. Fortsætter​​ som ad hoc tilknyttet.

 

 

 

som hørt af

Edna Møller Kaspersen