SKSheaderrød
Sydkystens Sejlklubs nyhedsbrev 14. januar 2023.

Jeg vil her benytte lejligheden til at ønske alle et godt nytår.

I januar måned har Kabyssen har holdt vinterferie, men åbner igen den 1. februar 2023.

Der har siden den 27. december 2022 været arbejdet hårdt af mange af klubbens medlemmer på at renovere 1. salen, således at vi udover vores nye klublokale får et stort lokale, hvor vi i fremtiden kan afholde alle vores arrangementer i klubhuset.
Vi forventer, at renoveringen vil være afsluttet ultimo januar.
I den anledning afholder vi
Indvielse og Nytårskur lørdag den 4. februar 2023 kl. 14.00
på 1. salen i klubhuset, hvor SKS vil være vært for SKS medlemmer med bobler, øl, vand og kransekage.
Tilmelding af hensyn til indkøb HER senest den 29. januar 2023.

Næste arrangement bliver onsdag den 1. marts kl. 1900 i klubhuset på 1. salen.
Her vil Lars og Maria fortælle om deres 3½ måneds sejlads i farvandet omkring Indonesien. Tilmelding ikke nødvendig.Af øvrige planlagte arrangementer har vi:
Generalforsamling tirsdag den 7. marts kl. 1900
Sikkerhedskursus marts (dato foreligger ikke endnu)
Påskefrokost lørdag den 8. april kl. 1300
Undervisning i gelcoat reparationer (dato foreligger ikke endnu)
Tovværksaften aften den 19. april kl. 1900 (medbring dit tovværk så lærer vi dig at splejse og opfriske de knob, du bør kunne)
Standerhejsning lørdag den 22. april
Pinsetur til Klagshamn 27.- 29 maj
Grill til Sankt Hans ved juniorhuset fredag den 23. juni

Nærmere om disse arrangementer i senere nyhedsbreve, men I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen på disse datoer.

Vi ses på havnen
Stig Førsting
Formand for SKS

PS. Til jer der har glemt at betale kontingent til SKS senest den 10. januar 2023, beder jeg jer gøre det snarest, da vores vedtægter pålægger os at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerskrivelser.

Email Marketing Powered by MailPoet