SKSheaderrød
Sydkystens Sejlklub 24. februar 2023

Kære medlemmer

Nu nærmer vi os generalforsamlingen tirsdag den 7. marts 2023 kl. 1900.
I henhold til vores vedtægter skal der, såfremt der kommer forslag til den med indkaldelsen udsendte dagsorden, udsendes en ny.

Den reviderede dagsorden kan ses nedenfor og på hjemmesiden.

Regnskabet findes på hjemmesiden.

Desuden har jeg den glædelige nyhed, at antallet af anpartshavere i SKS er steget fra 131 til 166 de betyder, at vores antal af repræsentanter stiger fra 8 til 9. Dette fremgår også af den vedhæftede dagsorden.

Husk at såfremt I ønsker at deltage i spisningen før generalforsamlingen, skal I tilmelde Jer til mig formand@sydkystenssejlklub.dk senest 1. marts 2023.
Jeg håber vi ses til generalforsamlingen

Med venlig hilsen
Stig Førsting
Formand for SKS

D A G S O R D E N FOR
GENERALFORSAMLING I SKS
TIRSDAG DEN 7. MARTS 2023 kl. 19:00

Pkt. 1 Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Pkt. 3 Forelæggelse af regnskab for 2022 samt budget for 2023 og 2024 til godkendelse nedenfor og på hjemmesiden.

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr for 2024.
Kontingent og gebyr foreslås uændret.

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag.

Ændringsforslag i SKS vedtægter til valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Forslag:. Halvdelen af de repræsentanter der bliver valgt på generalforsamlingen vælges for en 2årig periode og den anden halvdel for 1årig periode.

Pkt. 6 Valg af formand. (kun lige år)

Pkt. 7 Valg af kasserer. (kun ulige år)
Linda Clausen modtager genvalg

Pkt. 8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
John Holger Sørensen (modtager ikke genvalg)
Henrik Friislund og Søren Tipsmark (modtager genvalg)

Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Pkt. 10 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Pkt. 11 Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtændringer:

- Dagsorden pkt. 12 Valg af havnebestyrelsesmedlemmer ændres til pkt. 11.

- Dagsorden pkt. 11 Valg af repræsentanter og suppleanter til repræsentskabet i Ishøj havn ændres til pkt. 12.

- SKS vedtæger § 12 Bestyrelsens arbejde:
-
- Klubben tegnes af formanden. Ved økonimiske dispositioner fra depotkontoen kræves dog 2 underskrifter fra 2 af følgende: formand, næstformand og kasserer.

Pkt. 12 Valg af et havnebestyrelsesmedlem til Ishøj Havn.

Ole Kaspersen (valgt i 2022 er ikke på valg)
Gert Bollerslev (valgt i 2021 modtager genvalg)

Pkt. 13 Valg af én 1. suppleant og én 2. suppleant for de valgte
havnebestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 14 Valg af 9 repræsentanter og 2 suppleanter til repræsentantskabet for Ishøj Havn.

Pkt. 15 Valg til udvalg.
Aktivitets- og Festudvalg
Skolebåds- og Kapsejladsudvalg
Maste- og sejltrimsudvalg
Webmaster

Pkt. 16 Kåring af årets SKS 2022
Afsløring af årets foto/fotograf

Pkt. 17 EventueltPS. Stemmeret til henholdsvis havn og bestyrelse fremgår af bagsiden af medlemskortet.Email Marketing Powered by MailPoet