SKSheaderrød

Kære Medlemmer
Nu nærmer vi os med hastige skridt dagen, hvor vi skal fejre SKS fødselsdag. som er på lørdag.
Programmet bliver ændret lidt i forhold til, hvad jeg tidligere har udmeldt.
Kapsejladsen har vi desværre måttet aflyse, da kun 2 både havde tilmeldt sig.
I stedet for kapsejlads vil vi i lighed med forrige år afvikle en petanque turnering.
Vi starter kl. 1000 med at samles og blive delt op i de hold, der kan konkurrere mod hinanden, som så skal ende op med, at vi kårer en SKS/Ishøj Havn mester.
Efter afslutningen af petanque turneringen som vi forventer vil blive ca. kl. 1200, vil der være grillpølser og øl / vand til alle SKS medlemmer også dem, der ikke har deltaget i petanque turneringen.
Jeg håber at se så mange af Jer som muligt på lørdag ved juniorhuset.
Vi ses på havnen
Med venlig hilsen
Stig Førsting / Formand
.