SKSheaderrød

Sydkystens Sejlklubs nyhedsbrev 29. december 2021.

Kære Medlemmer.
Jeg håber, at I alle er kommet godt igennem julen på trods af den stigende Corona -smitte, der breder sig hastigt i vores land.

Jeg havde ikke forventet at skrive til Jer så kort før nytår, men på grund af Corona – smitten har vi i bestyrelsen fundet det nødvendigt at aflyse nytårskuren, som skulle have fundet sted lørdag den 8. januar 2022.

Vi forventer fortsat at kunne holde indvielse af vores tilbygning til klubhuset, der i henhold til tidsplanen skulle blive afleveret torsdag den 28. januar 2022. Umiddelbart herefter vil vi festligholde færdiggørelsen ved et arrangement, hvor alle medlemmer vil blive inviteret. Nærmere herom senere.

Jeg beklager, at det igen i år har været nødvendigt at aflyse nytårskuren.
Jeg håber, at I lige som jeg, synes det er en ærgerlig, men nødvendig beslutning.

Til slut vil jeg ønske Jer alle ”et godt nytår”.

Vi ses på havnen
Med venlig hilsen
Stig Førsting formand for SKS

Email Marketing Powered by MailPoet