SKSheaderrød

Sydkystens Sejlklubs nytårsbrev december 2021
Efter en vel overstået julefrokost, hvor 40 glade medlemmer deltog, fik vi lejlighed til at ønske hinanden en glædelig jul.
Når man går tur på havnen, fornemmer man ikke, at vinteren er startet. Det er stadig, som det var efterår med blæst og regn. Der har kun været en lille smule sne, som er forsvundet igen. Så i år kan vi formentlig heller ikke sige, at vi havde en hvid jul. Vi savner fortsat frosten med den hvide knitrende sne og solen der fortsat skinner.
Projektet med udvidelsen af vores klubhus følger forsat tidsplanen, så vi forventer, at aflevering fra byggefirmaet vil finde sted den 28. januar 2022.

Når vi kommer ind i det nye år, er det mit ønske, at vi kan fortsætte med den tradition som har været aflyst på grund af covid-19, hvor vi mødes til nytårskur, for at ønske hinanden et godt nytår. Her kan jeg så få mulighed for at fortælle lidt om bestyrelsens planer for SKS i det nye år.
Desværre ser det ikke så lyst ud, da smittetallet er steget meget på der sidste.
Den endelige beslutning om aflysning / afholdelse vil blive taget i slutningen af december måned.
Hvis Nytårskuren ikke bliver aflyst vil den finde sted
Lørdag den 8. januar 2022 kl. 1400
Traktementet vil være gratis SKS for medlemmer. Da Kabyssen er lukket i januar og vi selv skal sørge for indkøb, skal I tilmelde jer
senest 31. december 2021
på vores hjemmeside sydkystenssejlklub.dk/ , såfremt I ønsker at deltage.

Nu skal vi ikke være pessimistiske, men skulle det ske. at vi ikke ses før engang i det nye år, så vil jeg slutte med at ønske alle ”en god Jul og et godt nytår 2022”.

Vi ses på havnen.
Med venlig hilsen
Stig Førsting / formand for SKS

PS: Sæt allerede nu kryds i kalenderen:

- Torsdag den 20. januar 2022 kl. 1900 får vi besøg af Ingeborg Nielsen fra
Dansk Sejlunion, som vil undervise os i E-sejlads
(kapsejlads på computer / tablet).
Nærmere herom senere, når vi ved, hvordan det skal foregå.

- lørdag den 5. februar 2022, holder bankospil.

- tirsdag den 1. marts 2022 har vi generalforsamling. Indkaldelsen vil I modtage
primo februar 2022.
Email Marketing Powered by MailPoet