SKSheaderrød

Kære medlemmer
I skrivende stund står regnen ned i tove og det blæser en halv pelikan. Så aktiviteterne på havnen er det så som så med. De fleste er nok krøbet i ly i deres boliger.
Nogen har dog allerede fået deres båd på land og heldigt for Jer. Vi andre, mig selv inklusive, der ikke er nået så langt endnu, må nok vente nogle dage endnu til vejret bedrer sig.
Pladserne P4 og P8 er heller ikke helt færdige, men det skulle være tæt på, at de kan tages i brug.
Til vores efterårstur til ”Skovtårnet” den 30.10 er der endnu ledige pladser.
Standerstrygningen finder sted
lørdag den 06.11 kl. 1300 ved klubhuset.
Der vil efter standerstrygningen være gratis frokost for klubbens medlemmer. Tilmelding er ikke nødvendig.
Som et nyt tiltag vil vi invitere alle nye medlemmer til en orientering om SKS.
Orienteringen vil finde sted på 1. salen af klubhuset en time før standerstrygningen d.v.s. kl. 1200.
Jeg skal også minde om, at vi holder julefrokost
lørdag den 27.11. kl. 1300.
Tilmelding og nærmere information i mit næste nyhedsbrev, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Af øvrige aktiviteter kan jeg nævne, at der hver tirsdag er klubaften i juniorhuset, hvor vi spiller dart og en gang om måneden er der fællesspisning.
For dem der kunne tænke sig at deltage i E-sejlads Virtual Regatta Inshore, bliver det fremover om torsdagen kl. 19.30 på 1.salen i klubhuset.

Jeg håber at se mange af Jer til vores arrangementer.
Vi ses på havnen
Med venlig hilsen
Stig Førsting / formand for SKS