SKSheaderrød

SKS inviterer til fødselsdagskapsejlads

Lørdag den 18. September 2021

fødselsdagssejlads 2020
Medlemmerne fra IS, SBL og SKS inviteres til fødselsdagskapsejlads lørdag den18.9.2021 kl. 8.00, hvor vi skal sejle den årlige kapsejlads og dyrke det sociale samvær i Ishøj Havn.
Dagen afvikles efter følgende plan:
Kl. 08.00: Fælles morgenbord for skippere og gaster i SKS´s Juniorhus
Kl. 09.00: Skippermøde
Kl. 10.00: Første båd starter

Det betyder, at 11 minutter skuddet lyder kl. 09.49
Sejladsen afvikles med respeed start. Det vil sige, at båden med det laveste lystal starter først, og første båd i mål er vinder af sejladsen.
Banelængden vil være på ca. 11 SM. og tilpasses vejrliget og lægges mellem de faste afmærkninger i sejlergaden, hvis vi kan finde dem.
Kapsejladsen slutter senest kl. 13.30 og afsluttes med molebajere, pølser og hyggeligt samvær ved SKS´s Juniorhus, hvor der også vil være SPRIT til udvortes brug. BRUG DEN FOR din egen SKYLD!

Præmieuddeling:
Vinderne kåres ved Juniorhuset umiddelbart efter sejladsen, hvor også kvajepræmien uddeles til den skipper/besætning, der gør sig mest bemærket under sejladsen.
Tilmelding:
Skal ske senest lørdag den 11. september 2021 på adressen kapsejlads@sydkystenssejlklub.dk
eller på de opsatte lister i klubhusene.
Tilmeld og oplys: bådtype, bådnavn, skipper, spiler, lystal, antal gaster, samt evt. behov for ekstra gaster.
Gaster uden båd kan godt tilmelde sig, og håbe på, at der vil være både der mangler gaster!
Deltagergebyr:
50 kr. pr. båd, betales på MobilePay nr. 80999 inden morgenbordet.
Som ved alle andre SKS arrangementer skal alle deltagere - på opfordring - kunne fremvise et gyldig Coronapas
Med sejlerhilsen
Kapsejladsudvalget