SKSheaderrød

Sydkystens Sejlklubs nyhedsbrev februar 2021.

Kære medlemmer!
Her primo februar plejer vi at sende indkaldelse ud til vores ordinære generalforsamling.
Som det er alle bekendt har regeringen iværksat en række skærpede tiltag for at begrænse spredningen ad COVID-19, herunder den engelske virusvariant.
Coronarestriktionerne gør, at det ikke længere er muligt at afvikle generalforsamlinger med fysisk fremmøde. Det er en fjernelse af en undtagelse fra forsamlingsforbuddet, der er den konkrete årsag – det betyder, at man ikke må samles mere end 5 personer foreløbig frem til den 28. februar 2021.
Det betyder, at vi ikke har mulighed for at afholde den ifølge vore vedtægter fastsatte ordinære generalforsamling i den sidste uge i februar / første i uge i marts.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at der ikke vil blive indkaldt til den ordinære generalforsamling før forsamlingsforbuddet bliver hævet til det antal personer,
som forventes at ville møde op.

Indkaldelsen til generalforsamlingen vil indeholde dagsorden, regnskab og medlemskort for 2021.

Det gælder også afholdelse af de arrangementer vi normalt afvikler i foråret såsom standerhejsning, påskefrokost med mere.

Vi kan jo kun håbe på, at det går mod bedre tider efter den 28.2. Det helt normale liv begynder nok først til juli, når alle er blevet vaccineret mod COVID-19.

Vi ses på havnen med afstand.

Med venlig hilsen
Stig Førsting
Formand for SKS  1. Der er desværre mange, der ikke har betalt kontingent for 2021, som iht. SKS vedtægter skulle være betalt senest 15. januar 2021. Der vil blive udsendt rykkere i den kommende uge, som vil være tillagt et rykkergebyr på kr. 50,00 som vedtaget på generalforsamlingen 2020.