SKSheaderrød
Indkaldelse

D A G S O R D E N FOR

G e n e r a l f o r s a m l i n g i SKS

tirsdag den 24. august 2021 kl. 19:00

Pkt. 1 Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Pkt. 3 Forelæggelse af regnskab for 2020 samt budget for 2021 til godkendelse. (bilag udsendes hermed)

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr for 2021.
Kontingent og gebyrer foreslås uændret.

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 6 Valg af formand. (kun lige år)

Pkt. 7 Valg af kasserer. (kun ulige år)
Linda Clausen (modtager genvalg)

Pkt. 8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Søren Tipsmark (modtager genvalg)
Henrik Friislund (modtager genvalg)
John Holger Sørensen (modtager genvalg)
Bo Toft er udtrådt af bestyrelsen den 1. maj 2021.
Suppleant Peter Bjørn Hansen er indtrådt pr. samme dato.

Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Pkt. 10 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Pkt. 11 Valg af 7/8 repræsentanter og 2 suppleanter til repræsentantskabet for Ishøj Havn.

Pkt. 12 Valg af et havnebestyrelsesmedlem til Ishøj Havn samt
én 1. suppleant og én 2. suppleant for de valgte
havnebestyrelsesmedlemmer:

Stig Førsting valgt i 2019 (modtager ikke genvalg)
Preben Bjørn Madsen (valgt i 2020 er ikke på valg)

Pkt. 13 Valg til udvalg.
Aktivitets- og Festudvalg
Skolebåds- og Kapsejladsudvalg

Pkt 14 Eventuelt.
Vinderne af ”Fotokonkurencen” 2020 vælges.
  1. Stemmeret til henholdsvis havn og bestyrelse fremgår af bagsiden af medlemskortet.