SKSheaderrød

Sydkystens Sejlklubs nyhedsbrev 2. maj 2021

VIGTIGT afstemning om klubhus udvidelsen VIGTIGT
Kære Medlemmer
Situationen tillader desværre ikke, at vi venter til generalforsamlingen i slutningen af august.
Det, I skal tage stilling til, er SKS’s medfinansiering af udvidelsen/byggeriet af vores klubhus.
Det færdige projekt manglede ellers kun budrunden, hvor 4 byggefirmaer var inviteret til at byde. Som I allerede er orienteret om, var projektet beregnet til at koste kr. 1.400,000,-, hvoraf SKS skulle betale kr. 250.000,-, som blev bevilget på en ekstraordinær generalforsamling ultimo oktober 2020.
På grund af kraftig stigende priser i byggebranchen havde vi frygtet, at det projekterede beløb ikke ville holde. Det viste sig desværre at være rigtigt. Det billigste bud lød på kr. 2.200.000,- incl. 10% til uforudsete udgifter. Det betyder, at der mangler kr. 800.000,- for at projektet kan blive en realitet.
Byggeudvalget var den 29. april til møde med Borgmesteren og forvaltningen for at drøfte finansieringen af de kr. 800.000,-. Udfaldet blev, at vi landede en aftale, hvor Ishøj Kommune lægger yderligere kr. 650.000,- i projektet, hvis SKS bidrager med yderlige kr. 150,000. Det blev også aftalt, at evt. yderlige udgifter vil blive betalt af Ishøj Kommune.

Sammenfattende betyder det, at Ishøj Kommune betaler kr. 1.800.000,- og
SKS betaler kr. 400.000,-. af de kr. 2.200.000,- som projektet kommer til at koste.

Denne aftale skal endelig konfirmeres på Ishøj Kommunes Økonomi- og Planudvalgs møde
den 26. maj 2021, for at byggeriet kan iværksættes. Det betragter vi dog som en formalitet, da det er Borgmesteren og forvaltningen, vi har indgået aftalen med.
De kr. 400.000,- vil blive taget fra SKS’s kassebeholdning på kr. 560.000,-, så der bliver ikke tale om, at vi skal ud og låne penge, og der bliver heller ikke tale om en kontingentforhøjelse.

På et bestyrelsesmøde den 29. april var det en enstemmig bestyrelse, der anbefaler et JA til at medlemmerne bevilger de 150.000,- og dermed sikre gennemførelsen af et projekt, der giver os væsentlig bedre plads, til alle de arrangementer SKS tilbyder medlemmerne. Vi er en klub i rivende udvikling med mange nye medlemmer, og pladsen i klubhuset har længe været for trang.

Som formand vil jeg også opfordre alle medlemmer til at stemme JA, så vi får fuldført klubhusudvidelsen, ved at SKS må bruge de ekstra kr. 150.000,- til fuld finansiering af projektet, hvilket vil betyde alt for det sociale liv i SKS.
Afstemningen slutter mandag den 10. maj 2021 kl. 20.00

Vi ses på havnen

Med venlig hilsen
Stig Førsting / formand for SKS