SKSheaderrød

Kristi Himmelfarts-tur med SKS


Aktivitetsudvalget har et par ture på tegnebrættet. Den første er i Kristi Himmelfartsferien 12 - 16 maj.


Turen går først til Bøgeskoven (ca 3 timers sejlads ) med ankomst onsdag aften. Indsejlingen er almindeligvis uddybet til 2 m og den er ret smal. Båkerne på land skal stå lige over hinanden og holdes der indtil det røde mærke ved havnemolen. (Tjek Bøgeskoven Havns hjemmeside: https://www.bøgeskovhavn.dk .)
Vi ligger i Bøgeskoven indtil fredag morgen. Herfra sejler vi sammen et par timer til Køge, hvor vi ligger til søndag formiddag. Der er mulighed for at støde til undervejs (angives på tilmeldingen).
I Bøgeskoven er indkøbsmuligederne begrænset til traktørstedet.
Klubben byder på drikkevarer undervejs. De enkelte både sørger selv for proviant og havnepenge.
Når vi er i havn, vil der være forskellige aktiviteter, man kan deltage i. Det plejer at være både hyggeligt og underholdende.

Tilmelding senest søndag d. 9. maj.
Deltagerne opfordres til at tage en coronatest inden turen. Det er et nyt aspekt af SEJL SIKKERT.

Aktivitetsudvalget arbejder også på en Pinse-tur, som desværre ikke går til Klagshamn i dette corona-år. Mere om denne tur senere, men husk at sætte kryds i kalenderen :-)