SKSheaderrød

Ekstraordinær generalforsamling den 29.10.2020


Kære medlemmer af Sydkystens Sejlklub

Det ser nu ud til, at vi kan komme videre med vores planer om opførelse af nyt køkken/lager til Kabyssen samt nye klublokaler til SKS på 1. salen. Ishøj kommunes byråd har indgået et budgetforlig, der nu gør det muligt at komme i gang med det længe ventede byggeri.

Den samlede byggepris er sat til kr. 1.389.300,-
Ishøj Kommune har bevilget et tilskud til projektet på kr.1.144.00.-

Derfor indkaldes alle medlemmer af Sydkystens Sejlklub til
ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19.00
med én sag på dagsordenen, nemlig opførelse af tilbygning til SKS´s klubhus.

Af hensyn til Corona situationen i Ishøj Kommune vil vi gerne inden den 21.10.2020 have en forhånds tilkendegivelse fra alle, der ønsker at deltage. Dette for at vi kan finde et egnet lokale til vores ekstraordinære generalforsamling. Afholdelsesstedet meldes ud en uge før på mail og på hjemmesiden samt med opslag i klubhuset.
Tilkendegivelse

HER


Med venlig hilsen
Stig Førsting
Formand

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. fremlæggelse af projektet
  3. Bevilling af SKS`s andel af byggeudgifterne, som kan finansieres over kassebeholdningen
  4. Eventuelt


Udbygning 1
Udbygning 2