SKSheaderrød

Sydkystens Sejlklubs informationsbrev april 2020

Kære Medlemmer
Da vi på det første bestyrelsesmøde planlagde årets aktiviteter, havde vi ikke i vores vildeste fantasi forstillet os, at der skulle komme noget i vejen for endnu en forhåbentlig dejlig sejlsæson og klubliv i SKS.
Den eneste aktivitet vi fik afviklet var vores generalforsamling inden regeringen lukkede landet ned. Det betyder, at vi har en bestyrelse, samt at alle de øvrige funktioner er på plads, så SKS kan køre videre dog på meget lavt blus.
Vores sikkerhedskursus blev desværre aflyst og vores standerhejsning har vi valgt skal foregå i stilhed, da vi nok mener, at vore medlemmer vil holde den fornødne afstand, men at vi ikke vil kunne styre de mange nysgerrige, som bliver tiltrukket af en sådan begivenhed.
Vi skulle nødig risikere, at politiet lukkede havnen, samt at SKS ville få en stor bøde.

Påskefrokosten bliver også aflyst, men jeg vil love jer, at når vi kommer ud på den anden side af 10. maj, så holder vi en forsinket standerhejsning og en forstærket frokost.

Vi ved endnu ikke, om vi får mulighed for som planlagt at sejle til Sverige til Kristi Himmelfart og pinse. Hvis det ikke bliver muligt, så vil vi se på hvilke andre havne i Danmark, vi kan flytte vores arrangementer til.

Vi ses nok på havnen, hvor der vil være stor aktivitet, dels med klargøring og med isætning af både i havnen.

Til slut vil jeg ønske jer alle en god påske.

Med venlig hilsen

Stig Førsting / formand SKS