SKSheaderrød

Sydkystens Sejlklubs nyhedsbrev september 2020


Kære Medlemmer

Sidste opdatering vedrørende aktiviteter til SKS fødselsdag lørdag 19.09.
Tilmeldingen er stoppet, da det antal vi maksimum må være forsamlet er af myndighederne sat ned fra 100 til 50.

Festen bliver afholdt. Vi har lejet et telt til 100 personer og vi bliver 47 incl. betjening og musiker. Vi har just fået 2 afbud, så skulle der være 2 der vil med, så ring til mig.

Kapsejladsen bliver desværre aflyst, da der kun er 4 både der tilmeldt sig.

I stedet for kapsejlads vil vi afholde SKS mesterskab i petanque fra kl. 10.00 ved juniorhuset. Vi har fra en sponsor fået en pokal, som vil blive tildelt vinderen af konkurrencen.

Efter petanque vil der i tidsrummet 12.30-14.00 ved juniorhuset være grillpølser og øl/vand for alle SKS medlemmer. Tilmelding på hjemmesiden senest
torsdag den 17.09 af hensyn til indkøb.
Jeg håber, at så mange som muligt vil møde op og være med til at fejre SKS fødselsdag nr. 41.

Nærmere om nedenstående aktiviteter i mit næste nyhedsbrev
Vi ses på havnen
Stig Førsting
Formand for SKS

PS.Noter i kalenderen
Udflugt til Søsfartmuseet i Helsingør (Troels Kløvedal-udstillingen)
med efterfølgende frokost på Nivå havn lørdag den 24. oktober 2020.

Standerstrygning: Lørdag den 7. november 2020 kl. 13.00
Julefrokost: Lørdag den 28. november 2020 kl. 13.00