SKSheaderrød

SKS inviterer til fødselsdagskapsejlads

Lørdag den 19. September 2020

fødselsdagssejlads 2020
I år skal vi tage særligt hensyn til de restriktioner der er påbudt af myndighederne i forbindelse med afvikling af sejladsen m.v. Håndspritten i teltet er til udvortes brug.

Medlemmerne fra IS, SBL og SKS inviteres til fødselsdagskapsejlads lørdag den19.9.2020 kl. 8.00, hvor vi skal sejle den årlige kapsejlads og dyrke det sociale samvær i Ishøj Havn.
Dagen afvikles efter følgende plan:
Kl. 08.00: Fælles morgenbord for skippere og gaster i teltet ved SKS´s klubhus
Kl. 09.00: Skippermøde
Kl. 10.00: Første båd starter

Det betyder, at 11 minutter skuddet lyder kl. 09.49
Starten afvikles som respeedstart. Det vil sige, at båden med det laveste lystal starter først, og første båd i mål er vinder af sejladsen.
Både med lystal under 0,90 skal sejle ca. 9 sømil og både over 0,90 ca. 12 sømil. Banelængden tilpasses vejrliget og lægges mellem de faste afmærkninger i sejlergaden, hvis vi kan finde dem.
Kapsejladsen slutter senest kl. 14.00 og afsluttes med molebajere, pølser og hyggeligt samvær i festteltet ved SKS´s klubhus, hvor der også vil være SPRIT til udvortes brug. BRUG DEN FOR VORES SKYLD!

Præmieuddeling:
Vinderne kåres umiddelbart efter sejladsen i festteltet, hvor også kvajepræmien uddeles til den skipper/besætning, der gør sig mest bemærket under sejladsen.
Tilmelding:
Skal ske senest lørdag den 12. september 2020 på adressen kapsejlads@sydkystenssejlklub.dk
eller på den opsatte liste i klubhusene.
Tilmeld og oplys om bådtype, bådnavn, skipper, spiler, lystal, antal gaster, samt behov for ekstra gast.
Gaster uden båd kan godt tilmelde sig, og håbe på at der vil være både der mangler gaster!
Deltagergebyr:
50 kr. pr. båd, betales inden morgenbordet.

Med sejlerhilsen
KapsejladsudvalgetAFMELD Nyhedsbrev