SKSheaderrød

Sydkystens Sejlklubs nyhedsbrev februar 2020.

Jeg vil her benytte lejligheden til også at ønske dem, der ikke deltog i vores nytårskur et godt nytår.
Januar måned har i lighed med tidligere år været en stille tid i SKS. Kabyssen har holdt vinterferie.
Kabyssen åbnede igen den 1. februar 2020.
Vi har den 1. februar afsendt indkaldelser til generalforsamlingen, som i år finder sted

tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00
på 1. salen i klubhuset.
SKS vil fra kl. 1800 være vært ved en varm ret og hertil 1 øl/vand eller 1 glas vin for dem, der deltager i generalforsamlingen. Tilmelding til spisning senest den 25. februar 2020.

HER

Såfremt der ikke er modtaget forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen senest den 17.februar 2020 er den i indkaldelsen vedlagte dagsorden at betragte som den endelige dagsorden. Forslag kan sendes til formand@sydkystenssejlklub.dk eller afleveres i postkassen ved Kabyssen.
Såfremt der er modtaget forslag til dagsorden til generalforsamlingen, vil den endelige dagsorden blive bekendtgjort ved email samt på SKS hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

Det næste arrangement vi har på bedding er en gåtur i Strandparken
Lørdag den 22. februar 2020 kl. 14.00.
Vi mødes ved Juniorhuset, hvor vi også slutter af med, at aktivitetsudvalget serverer kakao og boller. Arrangementet er gratis, men af hensyn til indkøb bedes I tilmelde jer på hjemmesiden

HER

senest den 17. februar 2020.

Af øvrige planlagte arrangementer har vi:
Sikkerhedskursus den 02. april 2020 kl. 19.00
Standerhejsning og påskefrokost lørdag den 11. april 2020 kl. 13.00
Fælles sejltur i Kristi Himmelfarts ferien 21. maj- 24. maj 2020 til Lomma
Pinsetur til Klagshamn 29. maj -1. juni 2020
Nærmere om og tilmelding til disse arrangementer i senere nyhedsbreve, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen på disse datoer.

Vi ses på havnen
Stig Førsting / Formand for SKS
  • Til jer der har glemt at betale kontingent til SKS senest den 17. januar 2020, beder jeg jer gøre det snarest, da vores vedtægter ellers pålægger os at opkræve rykkergebyr ved udsendelse af rykkerskrivelser.
Tænk også på vores kasserer Linda, som I pålægger unødvendigt ekstra arbejde med at sende rykkere ud.