SKSheaderrød

Sydkystens Sejlklubs informationsbrev 28. august 2019

Kære Medlemmer:
Nu nærmer den begivenhed sig med raske skridt i SKS, som er vores
40 års jubilæum.
Jeg inviterer hermed alle SKS medlemmer til en reception, som I kan se af nedenstående invitation.
Hele weekendens arrangementer kommer til at køre, som allerede meddelt.
Dog med den ændring, at Kabyssen på grund af sygdom har meldt helt fra.
Det betyder, at der bliver lagt ekstra pres på bestyrelse og aktivitetsudvalg.

Vi håber derfor, at nogle af jer vil give en hånd med, så vi dermed kan fordele belastningen på flere personer. I kan melde jer til aktivitetsudvalget
aktivitet@sydkystenssejlklub.dk

Vi glæder os alle til en fornøjelig og festlig weekend.

Vi ses til festen

Stig Førsting
Formand for SKS
Indbydelse til 40 års jubilæums reception-1
Indbydelse til 40 års jubilæums reception-2