SKS nyhedsbrev juni 2024.

Så kom der gang i sejladserne.
Selv om vi nok kan drømme om lidt mere varme her i juni, så var maj varm og solrig med dejligt sejlervejr. Det havde 12 både glæde af på Pinseturen til Lomma og 6 både på Køge-turen 14 dage senere. På disse ture havde bådene mulighed for at tage gæster med, og det var der udbredt tilfredshed med.

SKS havde mere at tilbyde medlemmerne i maj. Dels var der en Tovværks-aften, hvor der blev nørdet tovværk; og dels en Quiz-aften med gode sejladsrelaterede spørgsmål. Som vanligt var der god stemning, og alle gik klogere hjem. Derudover fik vi afsluttet vores VHF- pilotprojekt, og 6 ud af 7 udvalgte medlemmer har bestået eksamen. På baggrund af den fine beståelsesprocent og den efterfølgende evaluering, så har bestyrelsen besluttet, at det fremover vil blive muligt at blive VHF-certificeret gennem kurser i SKS. Der er derfor planlagt kurser i sensommeren, efteråret og vinteren. Læs mere her.

I sidste nyhedsbrev blev det nævnt, at der var problemer med vores MobilePay. Det har vi fået løst, og det virker nu tilfredsstillende. 😇

Som bekendt er det muligt at låne vores klublokale og Juniorhuset via klubbens hjemmeside. Hvis man også vil bruge det store lokale på 1. sal, skal man starte med at snakke med Kabyssen. Når René har sagt god for bookingen, skal man efterfølgende reservere klublokalet. Låner man klublokaler, forpligtiger man sig til at overholde husreglerne, hvilket bl.a. betyder at gulvet skal vaskes efter endt brug, og lokalet efterlades pænt og rengjort.
Der bliver fremover opkrævet 500 kr. i depositum for lån af klublokalet, der indbetales til kasserne. Det samme gælder for lån af Juniorhuset. Klublokaler kan lånes 1 gang pr. kvartal.

Bestyrelsen har også diskuteret udlån af skolebåden. Vi enedes om følgende regler for udlån af Frk.Jensen:
Der indbetales et depositum svarende til klubbens selvrisiko på båden på kr. 5000,00 for alle udlån uden deltagelse af klubbens instruktør. Prisen for udlån er 200 kr. pr. dag.
Betingelse for udlån er, at man er godkendt af klubbens instruktør.

Havnebestyrelsen har konstitueret sig således:
Preben Bjørn Hansen SKS er blevet formand
Kim Bennekow SKS er blevet næstformand
Sten Skovhus IS er blevet kasserer.
SKS er dermed flot repræsenteret, og vi må håbe, at de fremadrettet får arbejdsro og styr på udviklingen af vores dejlige havn.

Traditionen tro holder vi Sankt Hans ved Juniorhuset søndag d. 23. juni fra kl.17. Her skal du selv medbringe mad, drikkevarer og godt humør. Grillmesteren står klar til at hjælpe; og vi håber, at det bliver en hyggelig og fornøjelig aften for både store og små. Ved 21.30 tiden rydder vi op, og så går vi sammen over og ser Sankt-Hans Bålet på Tangen.

Inden sommerferien har vi endnu et arrangement i SKS. Torsdag d. 27. juni kl. 18 holder vi Mand-Over-Bord øvelse (MOB). Vi lægger ud i klublokalet, hvor forskellige teknikker gennemgås, og senere tager vi ud og øver os i praksis på havet. Har du en våddragt, så tag den endelig med. Vi slutter af i klublokalet, hvor vi deler vores erfaringer.

Arbejdet i SKS er frivilligt og ulønnet. Tak til alle som har ydet en indsats.
Vi har fortsat brug for hjælp fra medlemmerne. Dels til at male terrassen, og dels til at repræsentere klubben ved kommunens Fritidsmesse d. 29. august. Er det noget du vil bidrage til, så skriv en mail til bestyrelsen@sydkystenssejlklub.dk

I juli holder vi sommerferie, men til august er vi klar igen, bl.a. med en weekendtur til Klagshamn d. 19. - 20. august. Her er det meningen, at vi skal lege med, i og på vandet.

Vi ses forhåbentlig på havnen inden da.Michael Toft
Formand for Sydkystens Sejlklub
Email Marketing Powered by MailPoet