SKSheaderrød
Til medlemmerne af Sydkystens Sejlklub 7. februar 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

I henhold til vedtægterne for Sydkystens Sejlklub indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 05. marts 2024 kl. 19.00

i Sydkystens Sejlklub på Søhesten

Forslag kan sendes til formand@sydkystenssejlklub.dk eller afleveres i postkassen ved Kabyssen senest den 20. februar 2024.
Såfremt der er modtaget forslag til dagsorden til generalforsamlingen, vil den endelige dagsorden blive bekendtgjort ved mail, samt på SKS´s hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

Såfremt, der ikke rettidigt er modtaget forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen, er den vedlagte dagsorden at betragte som den endelige dagsorden.

Til deltagere i generalforsamlingen vil der fra kl. 1800 blive serveret en varm ret og hertil 1 øl/vand eller 1 glas vin. (tilmelding HER til spisning senest den 26. februar 2024.

Gyldigt medlemskort skal forevises ved indgangen for at deltage i generalforsamlingen.

C-medlemmer har ikke adgang til generalforsamlingen. J og JF medlemmer er ikke stemmeberettigede og er ikke valgbare.

Med venlig hilsen

Stig Førsting
Formand

Vedlagt: - Dagsordenen til generalforsamlingen.
- Regnskab for 2023 og budget for henholdsvis 2024 og 2025 vil blive lagt på hjemmesiden den 20. februar 2024.


D A G S O R D E N FOR
GENERALFORSAMLING I SKS
TIRSDAG DEN 5. MARTS 2024 kl. 19:00

Pkt. 1 Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Pkt. 2 Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab for 2023 samt budget for 2024 og 2025 til godkendelse (tilgængelig på hjemmesiden fra den 20. februar).

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr for 2025.
Kontingent og gebyr foreslås uændret.

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag.
Ændringsforslag i SKS vedtægter § 5 Kontingent.
Seneste indbetaling ændres fra den 15. januar til 5. januar.

Pkt. 6 Valg af formand. (kun lige år)
Stig Førsting modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Michael Toft som ny formand.

Pkt. 7 Valg af kasserer. (kun ulige år)Pkt. 8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Henrik Friislund afgår grundet flytning.
I stedet foreslår bestyrelsen Ole M. Kaspersen for 1 år.
Suppleant Kenn Ronesfelt, der var indtrådt i stedet for Søren Tipsmark, ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.
I stedet foreslår bestyrelsen Torsten Koster for 2 år.
Edna Kaspersen modtager ikke genvalg.
I stedet foreslår bestyrelsen Bo Anttilainen for 2. år.

Pkt. 9 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår Keld Thorhauge som 1. suppleant.
Bestyrelsen foreslår Edna M. Kaspersen som 2. suppleant.

Pkt. 10 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
John Roylund ønsker at fortsætte.
Såfremt Ole Kaspersen vælges til bestyrelsen, foreslår bestyrelsen, at Stig Førsting vælges som revisor.
Som revisorsuppleant ønsker Peter Heick at fortsætte.

Pkt. 11 Valg af 2 havnebestyrelsesmedlemmer til Ishøj Havn.
Stefan Linco, der som suppleant har erstattet Ole Kaspersen, ønsker ikke at fortsætte i havnebestyrelsen.
Kim Bennekow, der er suppleant for Stefan Linco, fortsætter i 1 år.
Gert Bollerslev ønsker ikke at fortsætte i havnebestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår Bo Anttilainen som nyt havnebestyrelsesmedlem i 2 år.

Pkt.12 Valg af én 1. suppleant og én 2. suppleant for de valgte havnebestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår Dennis Rasmussen som 1. suppleant.
Bestyrelsen foreslår Edna M. Kaspersen som 2. suppleant.

Pkt. 13 Valg af 4 repræsentanter og 2 suppleanter til repræsentantskabet for Ishøj Havn.
Dennis Rasmussen ønsker at fortsætte som repræsentant.
Preben Bjørn Madsen ønsker at fortsætte som repræsentant.
Boy Nielsen ønsker at fortsætte som repræsentant.
Edna Møller Kaspersen ønsker at fortsætte som repræsentant.
Der skal vælges 2 suppleanter til repræsentantskabet.

Pkt. 14 Valg til udvalg.

Aktivitets- og Festudvalg.
Dan Ravn og Lene Jensen ønsker at fortsætte.
Hanne Nielsen ønsker ikke at fortsætte.
Andre der ønsker at deltage?

Skolebåds- og Kapsejladsudvalg.
Martin Mouritsen ønsker at fortsætte.
Søren Tipsmark ønsker ikke at fortsætte.
Ove Nielsen ønsker ikke at fortsætte.
Andre der ønsker at deltage?

Maste- og sejltrim udvalg.
Keld Thorhauge ønsker at fortsætte.
Martin Mouritsen ønsker at fortsætte.Webmaster: Bo Anttilainen ønsker at fortsætte.Juniorudvalg:
Keld Thorhauge ønsker at fortsætte.
John Roylund ønsker ikke at fortsætte.
Andre der ønsker at deltage?

“Ejendomsinspektører” for klublokalet og juniorhuset.
Bestyrelsen foreslår Stig Førsting og Rene Olsen.Pkt. 15 Kåring af årets SKS 2023
Afsløring af årets foto/fotograf

Pkt. 16 Eventuelt

PS. Stemmeret til henholdsvis havn og bestyrelse fremgår af bagsiden af medlemskortet.

Email Marketing Powered by MailPoet