SKSheaderrød
Siden standerhejsningen d. 22. april har klubbens medlemmer forhåbentlig haft mange gode stunder i bådene, på havet og i havnene rundt om i kongeriget - ja sågar i udlandet.
I sejlsæsonen er det saltvand, venskaber og en fælles interesse for sejlerlivet, som binder os sammen.
Med snak, gode råd og hjælpsomhed på broerne, ved de sociale aktiviteter som f.eks Åben-Båd, St. Hans og fødselsdagsfest, på klubture og forskellige klubaftener bidrager vi hver især til et berigende fællesskab i klubben. Det kan vi godt være stolte af.

Der har været stormvejr på havnen. Stormfloden gik rimelig godt i Ishøj Havn om end mange bekymringer, men ingen store skader og masser af hjælpsomhed. Vandstanden, vinden og bølgerne har nu atter lagt sig.
Knapt så roligt er det gået med dønningerne efter havnefogedens Harba-mail til bådejerne. I flere Facebookgrupper har der været livlig debat med mange forskellige synspunkter. Bestyrelsen har orienteret jer om sit foreløbige syn på sagen, og mener ikke at kunne foretage sig yderligere, før vi har hørt nyt fra havnebestyrelsen. Det skal dog pointeres, at sejlklubberne i havnen ønsker at samarbejde mere og bedre fremover. Som eksempel på dette kan det nævnes, at der er foredrag i Ishøj Sejlklub d. 20. 11. kl. 19 om kystredningstjenesten. SKS medlemmer er velkomne.

Sig nærmer tiden, hvor mange både skal på land.
Sejlsæsonen afsluttes med standerstrygningen, som i år er lørdag d. 11. november kl. 13. Her vil formanden, som pt. er bortrejst, holde tale og skyde sæsonen af. Dette sker ved flagstangen. Herefter vil SKS være vært for en frokost til de fremmødte medlemmer. Af praktiske hensyn, bedes man - senest søndag d. 5. november, tilmelde sig frokosten HER.
Vi vil i forbindelse med dette arrangement invitere alle vores nye/nyere medlemmer til en orientering om SKS. Dette sker på 1.salen af klubhuset en time før standerstrygningen d.v.s. kl. 12.00. Her er tilmelding ikke nødvendig.
I den sidste halvanden måned har nogle af os dyrket SejlSammen. Vi er mødtes i klubhuset mellem kl. 17.00 og 17.30, og har fordelt os i forskellige både med et par gaster i hver. Efter sejladsen har vi hygget os med en snak og en "afmønstrings-øl" i en af bådene. Dette fortsætter så længe, at der er gaster og skippere, som stiller både til rådighed.
Da vintertiden og -mørket nu har sænket sig, er vi fremover nødt til at ændre tidspunkt til kl. 16.00. Der skal lyde en stor tak til alle for at medvirke. Det har været fint at prøve andre både og nye mandskaber, og alle har lært et og andet undervejs. Deltagerne har aftalt at genoptage SejlSammen efter standerhejsningen i foråret.
Efter standerstrygningen genoptager vi vores “Knapsejlads” - en virtuel kapsejlads på IPad/tablet. For dem, der ønsker at deltage i E-sejlads, så hedder programmet Virtual Regatta Inshore”, og vi dyster hver torsdag kl. 19.00 i klublokalet. Programmet kan findes i AppStore & Google Store.
Af øvrige aktiviteter kan nævnes, at der også er klubaften hver tirsdag i Juniorhuset. Her spiller vi dart, og holder fællesspisning en gang om måneden.
Selv om sejlsæsonen synger på sidste vers, og rorpind og skøder skal skiftes ud med presenninger og værktøj, fortsætter klublivet. Ttraditionen tro, afslutter vi året med
Julefrokosten lørdag d.25. november kl 13.00 i klubhuset.
Julefrokosten består i år af en juleplatte fra Kabyssen med alt det nødvendige. Dette fordrer en egenbetaling på 165,- kr. pr. person, - klubben dækker resten. Af praktiske hensyn bedes man - senest søndag d. 19. november, tilmelde sig Julefrokosten HER.
Jeg håber, at du vil deltage i vores arrangementer hen over vinteren.
Vi ses på havnen.
Med venlig hilsen
Michael Toft
Næstformand i SKS
Email Marketing Powered by MailPoet