SKSheaderrød
Havnefogedens brev af 18. oktober vedr. fagligt møde har ført til en del snak på havnen, Facebook og i klubberne.

Indledningsvis kan det konstateres, at ingen - hverken i klubberne eller i havnebestyrelsen - synes, at det er i orden at chikanere havnens personale.
At havnefogeden opfatter havnebestyrelsens beslutning, som at “man som bestyrelsesmedlem, må chikanere havnepersonalet og brugere i havnen…” - er hans personlige udlægning - altså et partsindlæg, som ikke er en objektiv beskrivelse af hele problematikken.

Vi har som klub, begrænsede muligheder for at blande os i konflikten mellem havnebestyrelsen og havnepersonalet. Vi har forhørt os hos vores havnebestyrelsesrepræsentanter, og fået langt mere kompliceret billede af problemerne, end det der fremgår af havnefogedens brev.

Klubberne og repræsentantskabet har valgt havnebestyrelsesrepræsentanterne. Det kan klubberne efterfølgende ikke lave om på. Derfor er det havnebestyrelsen, som har problemerne, - og dem som skal løse dem.

Idet både formanden og næstformanden for havnebestyrelsen har trukket sig, skal havnebestyrelsen konstituere sig på ny ved førstkommende møde. Derefter skal de finde “hoved og hale” på problemerne og deres løsninger. Vi forventer efterfølgende, at de orienterer bådejerne.
Havnebestyrelsen har konstituerende møde d. 30. oktober.

Ovenstående har været forelagt repræsentanter for bestyrelserne i SBL og Ishøj Sejlklub. De tilkendegav enighed i denne udlægning af problematikken.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Sydkystens SejlklubEmail Marketing Powered by MailPoet