SKSheaderrød

Sydkystens Sejlklubs nyhedsbrev februar 2019

Kære medlemmer,
efter en vel overstået generalforsamling, hvor de bestyrelsesmedlemmer som var på valg blev genvalgt (referatet kan I læse på hjemmesiden), er vi nu klar til at tage fat på de aktiviteter, som vi skitserede på generalforsamlingen.

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00
vil Ove og Hanne fortælle og vise billeder fra deres tur igennem Gøtakanalen i Sverige.

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 19.00
har vi sejlsikkert kursus, hvor vi har besøg af Christina, der er sejlerinstruktør i ”Sejlsikkert/Søfartsstyrelsen”.

Programmet for aftenen bliver:
- Opdatering på sikkerhed til søs.
- Check af selvoppustelige redningsveste, så husk at tage jeres veste med.
- Afprøvning/affyring af nødblus og nødraketter, har I nogen hvor udløbsdatoen er
overskredet, så tag dem med.

I år falder påsken så sent, at vi holder standerhejsning og påskefrokost på samme dag.
Påskelørdag den 20.april 2019 kl. 1300.
Påskefrokosten vil bestå af:
Kabyssens påske buffet
hertil øl og snaps (linje akvavit)
herefter kaffe med avec og lidt til den søde tand.
Pris kr. 150,- per person
(frokosten er kun for medlemmer)

Tilmelding senest den 13. april og betaling som sædvanlig på SKS hjemmeside


Det første sejlerrelaterede arrangement, vil være en fælles sejltur til

Køge i Store Bededags ferien 17. - 19. maj 2019.

Skulle vejret ikke være til sejlads, vil turen blive flyttet til juniorhuset og ændret til et grillarrangement.
Mere om det og øvrige fællessejlture i foråret/sommeren i april nyhedsbrev.

Vi ses på havnen

Stig Førsting
Formand for SKS

PS Tillykke til Edna Kaspersen der har bestået eksamen til yachtskipper 3.