SKSheaderrød

Sydkystens sejlklubs nyhedsbrev 13. februar 2019

Vi havde i går tirsdag et velbesøgt medlemsmøde, hvor takstudvalgets forslag til beregning af havnepenge blev gennemgået og drøftet.
Der var bred opbakning til takstudvalgets forslag til nye takster for både. Derimod var der nogen skepsis med hensyn til forslagene om indførelse af betaling for skråningshuse og især vedrørende øget betaling for fastliggerne. Der vil formentlig blive stillet forslag til repræsentantskabet om, at der skal udarbejdes en beregning af havnens særlige omkostninger i forbindelse med fastliggerne, inden der tages stilling til en eventuel forhøjelse af den nuværende takst.
Til vores ordinære generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019, var sidste frist for indsendelse af forslag til behandling den 11. februar 2019. Der er ikke indkommet nogen forslag, så det er den ved indkaldelsen vedlagte dagsorden, der vil være den endelige dagsorden. Husk at der bliver serveret et gratis måltid mad til deltagere i generalforsamlingen fra kl. 1800.
Det næste arrangement vi har på bedding er
en gåtur i Strandparken den 2. marts 2019 kl. 1400.
Vi mødes ved Juniorhuset, hvor vi også slutter med, at aktivitetsudvalget serverer kakao og boller. Arrangementet er gratis, men af hensyn til indkøb bedes I tilmelde jer på hjemmesiden
Vi ses på havnen
Stig Førsting formand for SKS

Af øvrige planlagte arrangementer har vi:
Foredrag om sejlads på Gøtakanalen i Sverige den 26. marts 2019 kl. 1900
Sikkerhedskursus den 02. april 2019 kl. 1900
Standerhejsning og påskefrokost den 20. april 2019 kl. 1300