SKSheaderrød

Sydkystens Sejlklubs nyhedsbrev januar 2019.

Jeg vil her benytte lejligheden til også at ønske dem, der ikke deltog i vores nytårskur et godt nytår.
Januar måned har i lighed med tidligere år været en stille tid i SKS. Kabyssen har holdt vinterferie, hvor bl.a. restauranten er blevet opfrisket med ny maling og toiletterne har fået ny gulvbelægning.
Kabyssen åbner igen den 1. februar 2019.
Vi har den 26. januar afsendt indkaldelser til generalforsamlingen, som i år finder sted

tirsdag den 26. februar 2019 kl. 1900

på 1. salen i klubhuset, hvor SKS fra kl. 1800 vil være vært for en varm ret og hertil 1 øl/vand eller 1 glas vin for dem, der deltager i generalforsamlingen.

Næste arrangement bliver den 12. februar 2019 kl. 1900 i klubhuset på 1. salen.

På dette møde vil SKS bestyrelse forelægge et forslag fra havnens repræsentantskab om indførelse af et nyt takstsystem til beregning af havnekontingent.
Her vil vi så i fællesskab drøfte forslaget for evt. ændringer inden det forelægges for repræsentantskabet.
Repræsentantskabet ønsker det nye takstsystem med evt. ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30. april 2019.
Det nye takstsystem ønskes indført fra 2. halvår 2019.
Takstsystemet kan ses på SKS hjemmeside www.sydkystenssejlklub.dk
Jeg håber så mange som muligt møder op.

Af øvrige planlagte arrangementer har vi:
Foredrag om sejlads på Gøtakanalen i Sverige den 26. marts 2019 kl. 1900
Sikkerhedskursus den 02. april 2019 kl. 1900